ROHLÍKOVÁ, Lucie, Jana VEJVODOVÁ, Jiří ZOUNEK and Ondřej BÁRTA. Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole (Information and communication technologies and their use in study at the university). In Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Informační a komunikační technologie a jejich využití při studiu na vysoké škole
Name (in English) Information and communication technologies and their use in study at the university
Authors ROHLÍKOVÁ, Lucie (203 Czech Republic), Jana VEJVODOVÁ (203 Czech Republic), Jiří ZOUNEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Ondřej BÁRTA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Kvalita ve vzdělávání : XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu, Praha, 10.-12. září 2012, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061462
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) vysoké školy; e-learning; výzkum; učení; studium; studenti; osobní učební prostředí
Keywords in English higher education; e-learning; research; study;student; personal learning environment
Tags e-learning, Education, effects of ICT use, higher education, LMS, questionaire, research in education, rivok, teaching environment, University, university-level teaching
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 7/4/2013 14:39.
Abstract
Příspěvek je výstupem výzkumného projektu, který probíhá ve spolupráci Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Pedagogické fakulty Západočeské univerzity v Plzni. Cílem je poznat (prostřednictvím kvantitativních metod) proces učení současné generace studentů se zaměřením na využívání moderních technických prostředků a elektronických zdrojů při studiu. Projekt svým charakterem přímo navazuje na předchozí výzkum z roku 2010, kdy byl na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně proveden kvalitativní výzkum (ČAPV 2010).
Abstract (in English)
The paper presents selected findings from a research project carried out in collaboration Philosophical Faculty of Masaryk University in Brno, Faculty of Education, University of West Bohemia in Pilsen. The aim is to identify (through quantitative methods), the learning process of the present generation of students with a focus on the use of modern technology and electronic resources for study.
PrintDisplayed: 1/10/2022 19:19