KLUSOŇOVÁ, Markéta. „Veta za vetu“ a osoba soudce. In Ondrej HAMUĽÁK. Právo v umění a umění v právu: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011. Praha: Leges, 2011. s. 32-45. ISBN 978-80-87576-14-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název „Veta za vetu“ a osoba soudce
Název česky „Veta za vetu“ a osoba soudce
Název anglicky Measure for measure and the judge
Autoři KLUSOŇOVÁ, Markéta (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Právo v umění a umění v právu: sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference Olomoucké debaty mladých právníků 2011, od s. 32-45, 14 s. 2011.
Nakladatel Leges
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50500 5.5 Law
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14220/11:00061485
Organizační jednotka Právnická fakulta
ISBN 978-80-87576-14-4
UT WoS 000339361900002
Klíčová slova anglicky Law and Literature; Measure for measure; William Shakespeare theatre; drama; judge
Štítky rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Petra Georgala, učo 32967. Změněno: 15. 3. 2016 08:51.
Anotace
Tento příspěvek se pokouší o netradiční vhled do problematiky výběru soudců, a to za použití myšlenek a metod hnutí Law and literature. Hlavní důraz je proto kladen na české právo v této oblasti, a to ve srovnání se zpracováním této problematiky ve hře Williama Shakespeara Veta za vetu. Výběr soudců je považován za důležitou otázkou odjakživa, ale s vývojem demokracie v České republice po Sametové revoluci nabývá na stále větší závažnosti. Bohužel, veřejná diskuse na toto téma je stále nedostatečná. Proto je obecným cílem této práce právní rozbor celé problematiky, přehled současných právních předpisů v Česká republice a její srovnání právě s Vetou za vetu. Samotný text je tematicky rozdělen do třech hlavních částí. První část se zabývá významem Shakespeara pro právo, druhá právním rozborem otázky výběru soudců. V následující třetí části je vybráno několik úryvků z Vety za vetu a následně jsou tyto komentovány právě s ohledem na naše současné právní předpisy. Cílem celého textu je porovnání více než 500 let staré anglické hry s českou legislativou v 21. století.
Anotace anglicky
The content of this paper is seeking to gain further insight into the problematic of selection of judges by using of thoughts and methods of the Law and Literature movement. The main emphasis is placed on the Czech law in this area and its comparison with processing of this issue in Measure for Measure, the play by William Shakespeare. Selection of judges is considered an important question of all times but during the evolution of democracy in the Czech Republic after the Velvet revolution becomes increasingly more severe. Unfortunately, public debate on this topic is still insufficient. Therefore, the general goal of this paper is a legal analysis of this topic, a summary of the recent legislation in the Czech Republic and it' s comparison with Measure for Measure. The actual text is thematically divided in three main parts. The first part focuses on Shakespeare and his importance for law, the second part deals with a legal analysis of the question of selection of judges. In the following third part, few parts of Measure for Measure are chosen and commented with regard to our recent legislation. The aim of the whole text is to compare more than 500 years old English drama with the Czech legislation in the 21st century.
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 14:57