LOSKOTOVÁ, Irena. Brněnské kachle se starozákonními hrdiny (Tiles with old testament heroes from Brno). Archaeologia historica. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 37, č. 2, p. 663–678. ISSN 0231-5823.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Brněnské kachle se starozákonními hrdiny
Name (in English) Tiles with old testament heroes from Brno
Authors LOSKOTOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Archaeologia historica, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 0231-5823.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061487
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) kamnové kachle; renesance; bibličtí hrdinové; Brno
Keywords in English stove tiles; renaissance; biblical heroes; Brno
Tags rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 17. 3. 2013 10:22.
Abstract
Z brněnských nálezů kamnových kachlů z nejméně šesti lokalit lze sestavit sérii zlomků a torz s reliéfy tzv. biblických hrdinů v renesanční architektuře, jejichž vznik je možné díky datované grafické předloze a typu použitého písma vložit do třicátých až padesátých let 16. století. Jejich rozšíření svědčí o značné oblibě v brněnských domácnostech. Odlišnost ztvárnění architektonického rámce od většiny evropských i českých reliéfů naznačuje domácí provenienci podle norimberské grafické předlohy.
Abstract (in English)
Finds of stove tiles from Brno, from at least six locations, make up a series of sherds and body fragments with reliefs of biblical heroes, against a backdrop of renaissance architecture. The origin of the tiles is sought, thanks to the dated prints on which they are based and the lettering employed, in the 1530s–1550s. Their abundant occurrence confirms the popularity of these products in Brno households. The rendering of architecture differs from the majority of European and Czech reliefs, which indicates local provenance after Nuremberg prints.
PrintDisplayed: 3. 2. 2023 16:50