SYNEK, Svatopluk and Sylvie PETROVÁ. 3. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE (3rd national student´conference of Optometry). 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 3. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE
Name in Czech 3. CELOSTÁTNÍ STUDENTSKÁ KONFERENCE OPTOMETRIE
Name (in English) 3rd national student´conference of Optometry
Authors SYNEK, Svatopluk and Sylvie PETROVÁ.
Edition 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a conference
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW sborník
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) studentská konference, optometrie
Keywords in English students conference
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Svatopluk Synek, CSc., učo 1561. Changed: 26. 10. 2012 09:29.
Abstract
3. celostátní studentská konference 1.Úvodní slova 4 2. Novinky v oblasti progresivních brýlových čoček firmy Essilor 6 3. Femtosekundový laser LDV Z6 otevírá nové možnosti refrakční chirurgie 6 4. Současné možnosti korekce presbyopie 9 - se zaměřením na brýlové a kontaktní čočky 9 5. Myopie – aktuální poznatky a trendy v přístupu ke korekci 25 6. Měření zorného pole 31 7. Základy perimetrie a interpretace výsledků 44 8. Nemoci a stavy ovlivňující zrakové funkce v souvislosti s řízením motorových vozidel 51 9. Komparace aplikace kontaktních čoček v zemích EU 56 10. Změna aberací vyšších řádů v důsledku rohovkového laserového refrakčního zákroku, vliv na kvalitu vidění 59 11.Chirurgické řešení astigmatismu u pacientů po perforující keratoplastice 72 12. Binokulární korekce u osob s centrálním postižením sítnice 93 13. Vergence a akomodace 96 14. Binokulární korekce do blízka 105
Abstract (in English)
1.Introduction 4 2. News in Essilor progressive glasses 6 3. Femtosecund laser LDV Z6, new possibilities in refractive surgery 6 4. Presbyopic correction 9 - glasses and contact lenses 9 5. Myopia – up to date knowledges and trendy of correction 25 6. Measurement of visual field 31 7. Basic of perimetry and interpretation of results 44 8. Diseases and conditions which can impact visual function in driving cars 51 9. Comparation of contact lens application in EU 56 10. Changes of high order aberration after laser refractive surgery 59 11.Surgical correction of astigmatism after keratoplasty 72 12. Binocular correction in person with AMD 93 13. Vergence and accomodation 96 14. Binocular correction to near 105
PrintDisplayed: 6. 10. 2022 08:35