ŠTĚPÁNEK, Kamil. MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ. Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 26/2012, č.1, s. 114-122. ISSN 1211-6068.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název MEDIALIZOVANÝ KONFLIKT II. SPECIFIKA MEDIÁLNĚ VÝCHOVNÉ REFLEXE 2. SV. VÁLKY VE VÝUCE ZŠ
Název anglicky Specifics of Media Education Reflection on WW2 in Elementary School Classes
Autoři ŠTĚPÁNEK, Kamil (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sborník prací PdF MU, řada společenských věd č. 26/2012/1, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1211-6068.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061504
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova anglicky period of second world war; media-aided education; methodology of history; historian film; teaching history;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Kamil Štěpánek, CSc., učo 516. Změněno: 18. 2. 2015 17:59.
Anotace
Předložený text představuje analytický úvod do mnohovrstevnatého tématu. Úvodní charakteristiku je nutno přisoudit i nereprezentativnímu vzorku uváděných příkladů. Zůstává však skutečností, že bohatost filmové produkce reflektující 2. světovou válku dnes představuje optikou oborové didaktiky dějepisu a mediální výchovy zdaleka nevyužitý potenciál. Nejedná se přitom pouze o pro pedagoga efektní téma - prostředek účinné motivace, ale v konečném důsledku inspiruje rovněž k promýšlení jak kulturně historických, didaktických konceptů, tak i metodické podpory.
Anotace anglicky
The present text presents research and analytical introduction into a multi-layer topic. The introductory characteristic is also to be attributed to a non-representative sample of mentioned examples. It remains a fact, though, that the richness of film production depicting World War II represents today – from the viewpoint of subject didactics of history and media education – a completely unexploited potential. It is not only an effective topic for a pedagogue – a means of effective motivation – but ultimately it also inspires to think over cultural and historical didactic concepts and methodological support.
VytisknoutZobrazeno: 10. 8. 2022 21:52