ČAPKA, František. University of the Third Age at Masaryk University as One Form of Lifelong Learning. Czech-polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masarykova univerzita, 2012, roč. 4/2012, č. 1, s. 10-15. ISSN 1803-6546.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název University of the Third Age at Masaryk University as One Form of Lifelong Learning
Název česky Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě jako jedna z forem celoživotního vzdělávání
Autoři ČAPKA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Czech-polish Historical and Pedagogical Journal, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-6546.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061508
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky celoživotní vzdělávání; Masarykova univerzita; Univerzita třetího věku; kurz; akademie; studium
Klíčová slova anglicky Lifelong learning; Masaryk University; University of the Third Age; course; Academy study
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176. Změněno: 4. 4. 2013 14:38.
Anotace
The University of the Third Age, designed for seniors (members of the older generation) is part of a wide variety of lifelong learning programmes at Masaryk University in Brno. It was founded in 1990 and the number of applicants has increased from the original several dozen to more than 1 700. Education takes place primarily through lectures, seminars and excusions. This contribution provides an overview of courses and examples of several topics offered. In conclusion, summary findings and reflections are presented, based on an analysis of the content of this programmes educational activities. The Study is based on research.
Anotace česky
Na Masarykově univerzitě v Brně patří k široké paletě programů celoživotního vzdělávání také Univerzita třetího věku určená pro seniory (příslušníky starší generace). Byla založena v roce 1990, přičemž počet jejich zájemců vzrostl z původních několika desítek na více než 1 700 účastníků. Vzdělávání probíhá formou přednášek, případně seminářů a exkurzí. Výzkumná stduie přináší přehled jednotlivých kurzů s ukázky několika nabízených témat. Na závěr jsou uvedeny shrnující poznatky a úvahy vyplývající z rozboru obsahové stránky vzdělávacích aktivit tohoto programu. Vznikla na základě studia archivních dokumentů.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 03:04