ČAPKA, František. University of the Third Age at Masaryk University as One Form of Lifelong Learning. Czech-polish Historical and Pedagogical Journal. Brno: Masarykova univerzita, 2012, 4/2012, No 1, p. 10-15. ISSN 1803-6546.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name University of the Third Age at Masaryk University as One Form of Lifelong Learning
Name in Czech Univerzita třetího věku na Masarykově univerzitě jako jedna z forem celoživotního vzdělávání
Authors ČAPKA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Czech-polish Historical and Pedagogical Journal, Brno, Masarykova univerzita, 2012, 1803-6546.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061508
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) celoživotní vzdělávání; Masarykova univerzita; Univerzita třetího věku; kurz; akademie; studium
Keywords in English Lifelong learning; Masaryk University; University of the Third Age; course; Academy study
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. František Čapka, CSc., učo 176. Changed: 4. 4. 2013 14:38.
Abstract
The University of the Third Age, designed for seniors (members of the older generation) is part of a wide variety of lifelong learning programmes at Masaryk University in Brno. It was founded in 1990 and the number of applicants has increased from the original several dozen to more than 1 700. Education takes place primarily through lectures, seminars and excusions. This contribution provides an overview of courses and examples of several topics offered. In conclusion, summary findings and reflections are presented, based on an analysis of the content of this programmes educational activities. The Study is based on research.
Abstract (in Czech)
Na Masarykově univerzitě v Brně patří k široké paletě programů celoživotního vzdělávání také Univerzita třetího věku určená pro seniory (příslušníky starší generace). Byla založena v roce 1990, přičemž počet jejich zájemců vzrostl z původních několika desítek na více než 1 700 účastníků. Vzdělávání probíhá formou přednášek, případně seminářů a exkurzí. Výzkumná stduie přináší přehled jednotlivých kurzů s ukázky několika nabízených témat. Na závěr jsou uvedeny shrnující poznatky a úvahy vyplývající z rozboru obsahové stránky vzdělávacích aktivit tohoto programu. Vznikla na základě studia archivních dokumentů.
PrintDisplayed: 8. 12. 2022 09:54