PRZYBYLSKI, Michal. Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body (Slovenian authors in Czech environment : translations after 1989 : status, metamorphosis and aches). In Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju. 1. vyd. Praha: Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna, 2011, p. 229-239. Publikace Slovanské knihovny ; 68. ISBN 978-80-7050-604-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Slovinští autoři v českém prostředí : překlady ze slovinské literatury po roce 1989 : stav proměny a neuralgické body
Name (in English) Slovenian authors in Czech environment : translations after 1989 : status, metamorphosis and aches
Authors PRZYBYLSKI, Michal (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Vzájemným pohledem : česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20. století = V očeh drugega : češko-slovenski in slovensko-češki stiki v 20. stoletju, p. 229-239, 11 pp. Publikace Slovanské knihovny ; 68, 2011.
Publisher Národní knihovna České republiky - Slovanská knihovna
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/11:00061509
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7050-604-2
Keywords (in Czech) slavistika; slovinská literatura; překlad; české překlady; česko-slovinské literární vztahy; překladatelé ze slovinštiny
Keywords in English Slavic studies; Slovenian literature; translation; translations into Czech; Czech-Slovenian literary relations; translators from Slovene
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Michal Przybylski, učo 53241. Changed: 7/11/2016 00:26.
Abstract
Autor příspěvku pojednává o místu překladové literatury v rámci literárního polysystému a o přínosu uměleckých překladů pro jednotlivé národní literatury. Dále jsou vymezeny základní oblasti, ze kterých přicházely v období 1989-2010 podněty pro překlady slovinských literárních textů, podán je i kvantitativní přehled překladů v daném období s přihlédnutím k produktivitě jednotlivých překladatelů a stavu v jiných zemích středoevropského prostoru.
Abstract (in English)
The author of the study deals with the standing of translated literature within a literary setting and with the contribution of inspired translations to each national literature. Stimulants for the translation of Slovenian literature in the period 1990-2010 come frome several directions: first of all it was a personal initiative of Czech translators who were able to use effectively grant programs, other ideas come from academic environment. Due respect should be paid to activities of the Centre for Slovenian Literature, to editors of literary journals who put out monothematic issues dedicated to Slovenian literature.
PrintDisplayed: 13/7/2024 14:12