Informační systém MU
HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ. Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teachers Competences at Inclusive Primary School in the Czech Republic
Name in Czech Kompetence učitelů v inkluzivních primárních školách v České republice
Authors HAVEL, Jiří and Jana KRATOCHVÍLOVÁ.
Edition 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; kompetence učitele; inkluze; výzkum.
Keywords in English Primary education; teacher`s competence; inclusion; research.
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 2/11/2012 10:32.
Abstract
In this presentation was described the structure of professional teacher`s competences for inclusive education at primary school. These competences help us to recognize and describe the general conditions in the inclusive schools in the Czech Republic.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byla popsána struktura profesionálních kompetencí inkluzivního učitele v primární škole. Poznáním těchto kompetencí chceme popsat celkové podmínky inkluzivního vzdělávání v České republice.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 8/2/2023 05:03