SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání (Evaluation of the Preprimary Education Results). první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 152 pp. ISBN 978-80-7357-884-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání
Name (in English) Evaluation of the Preprimary Education Results
Authors SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ and Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ.
Edition první. Praha, 152 pp. 2012.
Publisher Wolters Kluwer ČR, a.s.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7357-884-8
Keywords (in Czech) hodnocení; pedagogická diagnostika; předškolní vzdělávání; zrání; učení
Keywords in English evaluation; pedagogical diagnostician; pre-primary education; maturation; learning
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Changed: 25/2/2013 17:59.
Abstract
Publikace nabízí různé pohledy na oblast hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Prioritně se autorky věnují průběžnému sledování pokroků dítěte a následnému využívání zjištěných informací k plánování jeho rozvoje. Rozebírají vztah mezi mateřskou školou a rodinou. K problematice hodnocení výsledků přistupují z hlediska propojení pedagogické diagnostiky s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.
Abstract (in English)
Publication offers different views to the evaluation of preprimary educational results. Authors devote to current monitoring of the child progress and to following use of fading information for planning the child's development. They analyse relation between kindergarten and family. They approach to the problem of evaluation from position of connecting o. The examples are used as illustrations of existing positives in kindergartens work and of diagnostician errors. Pedagogical diagnostician with individualization of education and support of the competences development giving by Frame EducationalProgram for Preprimary Education. Concrete examples from the praxis they are used for sustaining of theoretical contention.
PrintDisplayed: 8/2/2023 01:39