SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ. Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. první. Praha: Wolters Kluwer ČR, a.s., 2012. 152 s. ISBN 978-80-7357-884-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Hodnocení výsledků předškolního vzdělávání
Název anglicky Evaluation of the Preprimary Education Results
Autoři SEDLÁČKOVÁ, Hana, Zora SYSLOVÁ a Lucie ŠTĚPÁNKOVÁ.
Vydání první. Praha, 152 s. 2012.
Nakladatel Wolters Kluwer ČR, a.s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7357-884-8
Klíčová slova česky hodnocení; pedagogická diagnostika; předškolní vzdělávání; zrání; učení
Klíčová slova anglicky evaluation; pedagogical diagnostician; pre-primary education; maturation; learning
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 25. 2. 2013 17:59.
Anotace
Publikace nabízí různé pohledy na oblast hodnocení výsledků předškolního vzdělávání. Prioritně se autorky věnují průběžnému sledování pokroků dítěte a následnému využívání zjištěných informací k plánování jeho rozvoje. Rozebírají vztah mezi mateřskou školou a rodinou. K problematice hodnocení výsledků přistupují z hlediska propojení pedagogické diagnostiky s individualizací vzdělávání a podporou rozvoje kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Na konkrétních příkladech z praxe dokládají teoretická tvrzení. Příklady slouží rovněž jako doklady již existujících pozitiv v práci mateřských škol a také jako ukázky diagnostických chyb, kterých se dopouštějí.
Anotace anglicky
Publication offers different views to the evaluation of preprimary educational results. Authors devote to current monitoring of the child progress and to following use of fading information for planning the child's development. They analyse relation between kindergarten and family. They approach to the problem of evaluation from position of connecting o. The examples are used as illustrations of existing positives in kindergartens work and of diagnostician errors. Pedagogical diagnostician with individualization of education and support of the competences development giving by Frame EducationalProgram for Preprimary Education. Concrete examples from the praxis they are used for sustaining of theoretical contention.
VytisknoutZobrazeno: 2. 2. 2023 19:38