SYSLOVÁ, Zora. Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání. první. Praha: Portál, 2012. 213 s. ISBN 978-80-262-0183-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Autoevaluace mateřské školy. Cesta ke kvalitě vzdělávání
Název anglicky Self-evaluation of a kindergarten. Way to the Duality of Education
Autoři SYSLOVÁ, Zora.
Vydání první. Praha, 213 s. 2012.
Nakladatel Portál
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Učební texty pomůcky (vč. dílčích kapitol v učebnicích)
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-262-0183-0
Klíčová slova česky evaluace; vlastní hodnocení; indikátory; kriteria; školní vzdělávací program; oblasti hodnocení, nástroje; kvalita; řízení školy.
Klíčová slova anglicky evaluation; self-assessment; indicators; criterions; school educational programme; fields of evaluation; tools; duality; school management
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 25. 2. 2013 17:47.
Anotace
Kniha charakterizuje autoevaluační procesy s cílem naučit se odhalovat rezervy a ty pak využít pro zkvalitnění předškolního vzdělávání. Seznamuje čtenáře s oblastmi vlastního hodnocení a nástroji, které je možné v mateřské škole využít. Upozorňuje na nutnost vytváření kritérií a potřebu propojovat hodnocení s plánováním. Závěrečné dvě kapitoly uveřejňují výsledky různých výzkumných šetření, které by měly přispět k hlubšímu proniknutí do teoretických východisek autoevaluace. Na nich lze lépe pochopit, jak je autoevaluace v mateřských školách realizována a s jakými problémy se současná praxe potýká.
Anotace anglicky
The book describes the self-evaluating processes with the goal to learn uncovering the resources and to use it for improving of the pre-primary education. It offers to readers the fields of the self-evaluation and the tools which is possible to use in kindergarten. It points to the necessity to form the criterions and to necessary to connect evaluation with the planning. The final two chapters publish results of the different researches, which should contribute to the deeper penetration into the theoretical foundations of the self-evaluation. They allow better understand how the kindergartens self-evaluation is realized and what kind of problems are it the present practice.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:41