JUPA, Radek, Josef HÁJEK, Jana HAZDROVÁ and Miloš BARTÁK. Interspecific differences in photosynthetic efficiency and spectral reflectance in two Umbilicaria species from Svalbard during controlled desiccation. Czech Polar Reports. Brno: Masaryk University, 2012, vol. 2, No 1, p. 31 - 41. ISSN 1805-0689.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Interspecific differences in photosynthetic efficiency and spectral reflectance in two Umbilicaria species from Svalbard during controlled desiccation
Name in Czech Mezidruhové rozdíly ve fotosyntetické účinnosti a spektrální reflektanci mezi dvěma druhy Umbilicaria ze Svalbard-u v průběhu řízeného vysychání.
Authors JUPA, Radek (203 Czech Republic), Josef HÁJEK (203 Czech Republic), Jana HAZDROVÁ (203 Czech Republic) and Miloš BARTÁK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Czech Polar Reports, Brno, Masaryk University, 2012, 1805-0689.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 10600 1.6 Biological sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW full_text_paper
RIV identification code RIV/00216224:14310/12:00061545
Organization unit Faculty of Science
Keywords (in Czech) kvantový výtěžek; vodní potenciál; fluorescence chlorofylu; PRI; lišejník,;vodní stres
Keywords in English Quantum yield; water potential; chlorophyll fluorescence; Photochemical Reflectance Index; lichen; water stress
Tags AKR, rivok
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57. Changed: 28. 10. 2012 16:12.
Abstract
This study aimed to evaluate the effective photosynthetic quantum yield ( Phi PSII) and the Photochemical Reflectance Index (PRI) for assessment of photosynthetic performance of two Umbilicaria lichens during gradual desiccation of their thalli. U. cylindrica and U. decussata exhibited curvilinear relationship (S-shape curve) of decreasing Phi PSII values with decreasing water potential (WP) of thalli. During initial phase of desiccation (WP from 0 to -10 MPa), no decrease of Phi PSII was apparent, further desiccation (WP from -10 to -20 MPa) led to fast Phi PSII decrease from 0.6 to 0.1 indicating strong inhibition of photosynthetic processes. Critical WP at which photosythetic processes are fully inhibited was found bellow -25 MPa in both lichen species. Photochemical Reflectance Index (PRI) exhibited curvilinear increase with thalli desiccation (decreasing WP). At full thallus hydration, the PRI reached the value of -0.18 in both species. Under strong dehydration (WP from -20 to -30 MPa), however, U. cylindrica showed somewhat lower value (-0.04) than U.decussata (-0.02 MPa). PRI to WP relationship is discussed and compared to existing evidence from higher plants and poikilohydric organisms.
Abstract (in Czech)
Tato publikace je zaměřena na souběžné sledování indexu PRI a efektivního kvantového výtěžku fyotoyntézy během vysychání stélek dvou druhů lišejníků rodu Umbilicaria ze souostroví Špicberky (Svalbard). Byl zjištěno, že PRI s postupujícím vysycháním roste, zatímco u listů vyšších rostlin klesá.
Links
LM2010009, research and development projectName: Projekt CzechPolar - České polární stanice: Stavba a operační náklady
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Jupa-web.pdf Licence Creative Commons  File version Barták, M. 28. 10. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070676/Jupa-web.pdf
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1070676/Jupa-web.pdf
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1070676/Jupa-web.pdf?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1070676/Jupa-web.pdf?info
Uploaded/Created
Sun 28. 10. 2012 16:07, prof. Ing. Miloš Barták, CSc.

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Mgr. Josef Hájek, Ph.D., učo 16840
  • a concrete person RNDr. Radek Jupa, Ph.D., učo 269230
  • a concrete person Mgr. Jana Morkusová, učo 55133
  • a concrete person prof. Ing. Miloš Barták, CSc., učo 57
Attributes
 

Jupa-web.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070676/Jupa-web.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1070676/Jupa-web.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
3,4 MB
Hash md5
597b91d9b98b783ce71c7b63f49f882d
Uploaded/Created
Sun 28. 10. 2012 16:07

Jupa-web.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1070676/Jupa-web.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1070676/Jupa-web.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
26,7 KB
Hash md5
40635443bce43c8ebfeb6f2f54d67f37
Uploaded/Created
Sun 28. 10. 2012 16:08
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 16. 8. 2022 21:23