Informační systém MU
LOSKOTOVÁ, Irena. Hmotná kultura měšťanské společnosti (Material culture of town society). In Mitáček, Jan. Královská města v životě země moravské. Vyd. 1. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012. p. 111-128. ISBN 978-80-7028-388-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hmotná kultura měšťanské společnosti
Name (in English) Material culture of town society
Authors LOSKOTOVÁ, Irena (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Vyd. 1. Brno, Královská města v životě země moravské, p. 111-128, 18 pp. 2012.
Publisher Moravské zemské muzeum
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061550
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7028-388-2
Keywords (in Czech) hmotná kultura; středověk; město; každodenní život
Keywords in English material culture; Middle Ages; town; everyday life
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 17. 3. 2013 10:38.
Abstract
Nejbohatším zdrojem předmětů hmotné kultury z městského prostředí jsou středověké odpadní jímky. Při archeologických výzkumech jsou zde nalézány předměty každodenní potřeby. Nejpočetnější jsou nálezy keramiky, v menší míře se pak díky specifickému prostředí dochovaly pozůstatky předmětů z organických materiálů (dřevo, kůže, kost), vzácnější jsou nálezy předmětů kovových, či křehkých zlomků skleněných. Kromě stolní, kuchyňské, či kamnářské keramiky se v městských odpadních jímkách objevují doklady řemeslné výroby i volnočasových aktivit.
Abstract (in English)
The chapter presents a detailed insight into the households and craft workshops of the townpeople, based on archaeological finds. This topic is also related to our understanding of everyday life. The text gives a broad description, including illustrations, of the inventory of a standard town household. Special attention is devoted to kitchen and dining utensils. The text also focuses on the heating system, especially tiled stoves. It makes a general mention of craftsmen's tools and smaller, solid products (knife-handles, buckles, combs, dice, brooches, bells and metal-casting objects). The production of weapons and fabrics was important, while the making of toys was indispensable. There is scant evidence of musical instrument.
Displayed: 26. 9. 2022 14:24