NAVRÁTIL, Vladislav and Jiřina NOVOTNÁ. MOTIVATION IN MATHEMATICS AND PHYSICS – MPEMBAS EFFECT. In Faculty of Mechanical Engineering, STU Bratislava. Aplimat - 11th International Conference. I. STU Bratislava: Slovak University of Technology in Bratislava, 2012. p. 755-762. ISBN 978-80-89313-58-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name MOTIVATION IN MATHEMATICS AND PHYSICS – MPEMBAS EFFECT
Name in Czech Motivace v matematice a fyzice - Mpembův jev
Authors NAVRÁTIL, Vladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jiřina NOVOTNÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition I. STU Bratislava, Aplimat - 11th International Conference, p. 755-762, 8 pp. 2012.
Publisher Slovak University of Technology in Bratislava
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 10302 Condensed matter physics
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061569
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-89313-58-7
Keywords (in Czech) Voda; fázová změna; vypařování; konvekce; teplota; čas; Mpembův jev; artefakt
Keywords in English Water; freezing; evaporation; convection; time dependent temperature; Mpembas effect; artifact.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. RNDr. Vladislav Navrátil, CSc., učo 129. Changed: 18. 2. 2013 13:13.
Abstract
Nowadays, in times characterized by decreasing interest of young generation in studying of physics and chemistry plays reading role motivation. It is well known that interest of pupils and students can be awaked by their own research of interesting phenomena. The typical example of such phenomenon is so called Mpembas effect, i.e. special phenomenon where “hot water supposedly freezes faster than cold water”. The aim of our contribution is experimental research of Mpembas effect. The results of our work did not confirm this phenomenon and showed that Mpembas effect is most probably mere artifact.
Abstract (in Czech)
V současné době, charakterizované klesajícím zájmem mladé generace o studium přírodních věd a matematiky, hraje velkou roli motivace. Je známo, že zájem o studium může být mimo jiné podnícen i tím, že student sám koná pokusy a objevuje zajímavé jevy. Typickým příkladem takového jevu je tzv. Mpembův jev, založený na tom, že teplá voda by měla zmrznout dříve, než voda studená. V našem článku jsou uvedeny výsledky experimentálního výzkumu uvedeného jevu. Je třeba uvést, že bylo zjištěno, že uvedený jev je zřejmě pouhým artefaktem.
PrintDisplayed: 16. 8. 2022 22:09