OSIČKA, Jan, Filip ČERNOCH, Petr OCELÍK and Tomáš VLČEK. Technicko-ekonomické aspekty energetiky (Technical and Economical Aspects of Energy). 1st ed. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 395 pp. ISBN 978-80-210-5997-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Technicko-ekonomické aspekty energetiky
Name (in English) Technical and Economical Aspects of Energy
Authors OSIČKA, Jan (203 Czech Republic, belonging to the institution), Filip ČERNOCH (203 Czech Republic, belonging to the institution), Petr OCELÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Tomáš VLČEK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Brno, 395 pp. 2012.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00061580
Organization unit Faculty of Social Studies
ISBN 978-80-210-5997-9
Keywords (in Czech) Energetika; palivový řetězec; komoditní trhy; ekonomika
Keywords in English Energy Sector; Fuel Chain; Commodity Markets; Economy
Tags Munipress
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046. Changed: 25. 3. 2013 11:18.
Abstract
Kniha se zaměřuje na základní technické a ekonomické principy energetického průmyslu. První část knihy představuje palivové řetězce nejvýznamnějších energetických komodit. Obsahuje tedy základní informace o průzkumu, těžbě, zpracování, transportu a využití ropy a zemního plynu. Druhá část knihy je zaměřena na elektroenergetiku a vedle palivových řetězců uhlí a štěpných prvků představuje základy fungování obnovitelných zdrojů a problematiku výroby a přenosu elektřiny. Tyto hlavní části jsou uvedeny reflexí energetiky v sociokulturním vývoji moderní společnosti. Cílem knihy je tedy poskytnout čtenáři ucelený přehled o komplexitě energetického průmyslu. Text nepředpokládá předchozí znalost technických či ekonomických reálií. Je určen převážně čtenářům, kteří se v energetickém průmyslu nepohybují, ale rádi by nahlédli do jeho fungování.
Abstract (in English)
In this book the authors introduce basic technical and economic principles of energy industry. The whole supply chains of the four dominating fuels are covered - enabling readers to develop a sound understanding of exploration, production, processing, transportation and use of oil, gas, coal and uranium. The basics of electricity generation and transportation together with renewable energy sources are also included to provide comprehensive picture of contemporary energy industry. No previous background in engineering or economy is assumed, making this an ideal text for industry outsiders, who are interested in how it works.
Links
CZ.1.07/2.2.00/15.0221, interní kód MUName: Inovace výuky na FSS MU - Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií (Acronym: Inovace výuky na KMVES)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 21:47