STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844. In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. s. 49-58. ISBN 978-80-7465-024-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844
Název anglicky Bosnia, Zach and Garašanin's Načertanije : on some aspects of the program of Serbian national policy from 1844
Autoři STEHLÍK, Petr (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Červený Kostelec ; Praha, Prolínání slovanských prostředí, od s. 49-58, 10 s. 2012.
Nakladatel Pavel Mervart
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14210/12:00061589
Organizační jednotka Filozofická fakulta
ISBN 978-80-7465-024-6
Klíčová slova anglicky Bosnia; Zach; Načertanije; Garašanin
Štítky RIV - zkontrolováno, rivok
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Martin Svora, učo 9684. Změněno: 28. 3. 2013 09:53.
Anotace
Studie se zabývá tajným programem srbské zahraniční a národní politiky z roku 1844, který pod názvem Načertanije sestavil dobový srbský ministr vnitra Ilija Garašanin. Tento dokument bývá tradičně považován za první systematickou artikulaci velkosrbské myšlenky. Jaká je skutečnost? Jakou úlohu při jeho vzniku sehrál český slovanofil František Alexandr Zach? V čem se liší Garašaninův program od Zachovy předlohy? Jaké místo v nich zaujímá Bosna? Toto jsou čtyři vzájemně související otázky, na něž ve studii hledáme odpověď. Činíme tak na základě důkladné komparativní analýzy Garašaninova Načertanija a Zachova plánu slovanské politiky Srbska, kterou dosud naprostá většina badatelů opomíjela. Dle našeho názoru přitom srovnání celistvých vydání obou dokumentů představuje nezbytný základ jakékoliv smysluplnější debaty o povaze Načertanija, které je dodnes předmětem vášnivých sporů a protichůdných interpretací.
Anotace anglicky
The paper deals with Načertanije – the secret program of Serbian foreign and national policy from 1844, which was written by the contemporary Serbian minister of interior affairs, Ilija Garašanin. This document is traditionally considered to be the first systematic articulation of an idea of the Greater Serbia. Does this marking correspond to reality? What was the role of Czech slavophile František Alexandr Zach in the birth of this program? What are the differences between Garašanin's Načertanije and Zach's original plan? What position does Bosnia hold in both documents? These are four interrelated questions the author strives to find answers to on the basis of a thorough comparative analysis of the complete editions of Garašanin’s Načertanije and Zach's plan of Slavonic policy of Serbia.
VytisknoutZobrazeno: 14. 8. 2022 00:44