STEHLÍK, Petr. Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844 (Bosnia, Zach and Garašanin's Načertanije : on some aspects of the program of Serbian national policy from 1844). In Černý, Marcel; Kedron, Kateřina; Příhoda, Marek. Prolínání slovanských prostředí. Červený Kostelec ; Praha: Pavel Mervart, 2012. p. 49-58. ISBN 978-80-7465-024-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bosna, Zach a Garašaninovo Načertanije : k některým aspektům programu srbské národní politiky z roku 1844
Name (in English) Bosnia, Zach and Garašanin's Načertanije : on some aspects of the program of Serbian national policy from 1844
Authors STEHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Červený Kostelec ; Praha, Prolínání slovanských prostředí, p. 49-58, 10 pp. 2012.
Publisher Pavel Mervart
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00061589
Organization unit Faculty of Arts
ISBN 978-80-7465-024-6
Keywords in English Bosnia; Zach; Načertanije; Garašanin
Tags RIV - zkontrolováno, rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Martin Svora, učo 9684. Changed: 28. 3. 2013 09:53.
Abstract
Studie se zabývá tajným programem srbské zahraniční a národní politiky z roku 1844, který pod názvem Načertanije sestavil dobový srbský ministr vnitra Ilija Garašanin. Tento dokument bývá tradičně považován za první systematickou artikulaci velkosrbské myšlenky. Jaká je skutečnost? Jakou úlohu při jeho vzniku sehrál český slovanofil František Alexandr Zach? V čem se liší Garašaninův program od Zachovy předlohy? Jaké místo v nich zaujímá Bosna? Toto jsou čtyři vzájemně související otázky, na něž ve studii hledáme odpověď. Činíme tak na základě důkladné komparativní analýzy Garašaninova Načertanija a Zachova plánu slovanské politiky Srbska, kterou dosud naprostá většina badatelů opomíjela. Dle našeho názoru přitom srovnání celistvých vydání obou dokumentů představuje nezbytný základ jakékoliv smysluplnější debaty o povaze Načertanija, které je dodnes předmětem vášnivých sporů a protichůdných interpretací.
Abstract (in English)
The paper deals with Načertanije – the secret program of Serbian foreign and national policy from 1844, which was written by the contemporary Serbian minister of interior affairs, Ilija Garašanin. This document is traditionally considered to be the first systematic articulation of an idea of the Greater Serbia. Does this marking correspond to reality? What was the role of Czech slavophile František Alexandr Zach in the birth of this program? What are the differences between Garašanin's Načertanije and Zach's original plan? What position does Bosnia hold in both documents? These are four interrelated questions the author strives to find answers to on the basis of a thorough comparative analysis of the complete editions of Garašanin’s Načertanije and Zach's plan of Slavonic policy of Serbia.
PrintDisplayed: 12. 8. 2022 18:00