Informační systém MU
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion
Název česky Aplikace individualizace a diferenciace v českých primárních školách - jeden z charakteristických rysů inkluze
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana a Jiří HAVEL.
Vydání 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2012.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Belgie
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky Primární vzdělávání; inkluze; individualizace; diferenciace.
Klíčová slova anglicky Primary education; inclusion; individualization; differentiation.
Příznaky Mezinárodní význam
Změnil Změnil: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Změněno: 2. 11. 2012 10:37.
Anotace
In this presentation we introduced qualitative and quantitative analysis of data obtained seven selected indicators relating to individualisation and differentiation in teaching in the Czech primary schools.
Anotace česky
V prezentaci byly představeny výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy dat získaných z vybraných indikátorů individualizace a diferenciace v českých primárních školách.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 21. 1. 2022 19:41