Informační systém MU
KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL. Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion. In 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Application Individualization and Differentiation in Czech Primary Schools - One of the Characteristic Features of Inclusion
Name in Czech Aplikace individualizace a diferenciace v českých primárních školách - jeden z charakteristických rysů inkluze
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana and Jiří HAVEL.
Edition 3rd World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Belgium
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Primární vzdělávání; inkluze; individualizace; diferenciace.
Keywords in English Primary education; inclusion; individualization; differentiation.
Tags International impact
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D., učo 2478. Changed: 2/11/2012 10:37.
Abstract
In this presentation we introduced qualitative and quantitative analysis of data obtained seven selected indicators relating to individualisation and differentiation in teaching in the Czech primary schools.
Abstract (in Czech)
V prezentaci byly představeny výsledky kvalitativní a kvantitativní analýzy dat získaných z vybraných indikátorů individualizace a diferenciace v českých primárních školách.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
Displayed: 24/5/2022 18:28