EN

Nezaměstnanost

ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena, Josef ŠMAJS a Zdeněk BOLELOUCKÝ. Nezaměstnanost. 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 2013. 192 s. Psyché. ISBN 978-80-247-4282-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nezaměstnanost
Název česky Nezaměstnanost
Název anglicky Unemployment
Autoři ŠMAJSOVÁ BUCHTOVÁ, Božena (203 Česká republika, garant, domácí), Josef ŠMAJS (203 Česká republika, domácí) a Zdeněk BOLELOUCKÝ (203 Česká republika).
Vydání 2. přeprac. a aktualiz. vyd. Praha, 192 s. Psyché, 2013.
Nakladatel Grada Publishing a. s.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00065940
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-247-4282-3
Klíčová slova česky nezaměstnanost; práce; zdraví; trh práce; deprese
Klíčová slova anglicky unemployment; work; health; economy; labour market; depression
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Změněno: 20. 3. 2014 09:21.
Anotace
Kniha přibližuje problém nezaměstnanosti v jeho sociokulturním kontextu a historii. Pozornost věnuje především lidské dimenzi problému, a to psychologickým, zdravotním a sociálním důsledkům dlouhodobé ztráty práce pro člověka. Řešení problému přihlíží k významu práce pro člověka, k historii nezaměstnanosti v České republice, k reflexi nezaměstnanosti v klasických ekonomických teoriích. Posuzován je v této souvislosti i problém globalizace a integrace dnešního světa. Analýza problému nezaměstnanosti je rozšířena o ukázky textů z období velké hospodářské krize třicátých let 20. století.
Anotace anglicky
The study gives accent of problem of unemployment in socio-cultural context and history. Pays attention to the human dimension of problem, first of all to psychological, health and social consequences of long-term jobless for man. Informs about meaning of work for man, history of unemloyment in the Czech Republic, reflexion of unemployment in classical economical theories. Reviewed in this connection is problem of globalisation and integration of today's world. The analyse of unemployment problem is spread about extracts of texts from period of the big econimic crises (Great Depression)of thirties years of 20th century.
Návaznosti
GAP407/11/0388, projekt VaVNázev: Nezaměstnanost a její důsledky pro rodinu a zdraví
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 03:44

Další aplikace