Informační systém MU
VLČEK, Tomáš a Petr SUCHÝ. Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice. Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2012, roč. 20, 11/12, s. 351-357. ISSN 1210-7085.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice
Název anglicky The History of the Uranium Mining and the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic
Autoři VLČEK, Tomáš (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SUCHÝ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Bezpečnost jaderné energie, Praha, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2012, 1210-7085.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14230/12:00061626
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Historie; uran; jaderná energetika; Česká republika; těžba
Klíčová slova anglicky History; Uranium; nuclear energy; Czech Republic; mining
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046. Změněno: 28. 11. 2012 18:49.
Anotace
Článek se zabývá historií uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice. Uran je jedním z klíčových a zároveň tradičních zdrojů energie v ČR využívaných. Česká republika má s tímto zdrojem dlouholetou zkušenost a zásadním způsobem také přispěla k vědeckému poznání v oblasti radioaktivity. Článek přehledně popisuje problematiku chronologicky, s uvedením všech významných kroků a milníků v historii uranového hornictví a jaderné energetiky.
Anotace anglicky
The article deals with the phenomenon of both history of uranium exploration and the history of nuclear energy in the Czech Republic. Uranium is one of the crucial and traditional source of energy used in the Czech Republic. The Czech Republic has got long time experience with this source and also constributed greatly to the scientific development in the sphere of radioactivity. The article introduces the problematic in chronological way, representing all the important steps and milestones in the history of uranium exploration and nuclear energy development.
Návaznosti
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUNázev: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masarykova univerzita, Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 11. 8. 2022 01:49