VLČEK, Tomáš and Petr SUCHÝ. Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice (The History of the Uranium Mining and the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic). Bezpečnost jaderné energie. Praha: Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2012, vol. 20, 11/12, p. 351-357. ISSN 1210-7085.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pohled do historie uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice
Name (in English) The History of the Uranium Mining and the Nuclear Energy Sector in the Czech Republic
Authors VLČEK, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Petr SUCHÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Bezpečnost jaderné energie, Praha, Státní ústav pro jadernou bezpečnost, 2012, 1210-7085.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00061626
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Historie; uran; jaderná energetika; Česká republika; těžba
Keywords in English History; Uranium; nuclear energy; Czech Republic; mining
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Tomáš Vlček, Ph.D., učo 179046. Changed: 28. 11. 2012 18:49.
Abstract
Článek se zabývá historií uranového hornictví a jaderné energetiky v České republice. Uran je jedním z klíčových a zároveň tradičních zdrojů energie v ČR využívaných. Česká republika má s tímto zdrojem dlouholetou zkušenost a zásadním způsobem také přispěla k vědeckému poznání v oblasti radioaktivity. Článek přehledně popisuje problematiku chronologicky, s uvedením všech významných kroků a milníků v historii uranového hornictví a jaderné energetiky.
Abstract (in English)
The article deals with the phenomenon of both history of uranium exploration and the history of nuclear energy in the Czech Republic. Uranium is one of the crucial and traditional source of energy used in the Czech Republic. The Czech Republic has got long time experience with this source and also constributed greatly to the scientific development in the sphere of radioactivity. The article introduces the problematic in chronological way, representing all the important steps and milestones in the history of uranium exploration and nuclear energy development.
Links
MUNI/A/0768/2011, interní kód MUName: Politické a bezpečnostní výzvy vládnutí v současné Evropě
Investor: Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 02:39