POKORNÁ, Andrea, Olga RIKLIKIENE and Erna TICHELAAR. The pilot mentorship programme implementation, methodology and evaluation. In FINE Conference and RCN Conference 2012. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name The pilot mentorship programme implementation, methodology and evaluation
Name in Czech Implementace, metodologie aevaluace pilotního mentorského kurzu
Authors POKORNÁ, Andrea, Olga RIKLIKIENE and Erna TICHELAAR.
Edition FINE Conference and RCN Conference 2012, 2012.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) pilotní kurz;mentorství;ošetřovatelství
Keywords in English pilot course;mentoring;nursing
Tags International impact
Changed by Changed by: prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D., učo 98239. Changed: 1. 11. 2012 14:57.
Abstract
Nursing educational system in the relatively new incoming EU countries is still different in comparison with the “traditional” EU members. Even if some non-traditional EU countries have already started individual supervision at clinical workplaces, not all fundamental elements of true mentorship have been applied. This is why the EmpNURS project activities started as an opportunity to develop and implement a mentorship programme based on evidence and best practices. The mentorship training course was piloted in 3 countries: Lithuania, Czech Republic and Hungary.
Abstract (in Czech)
Ošetřovatelské vdělávání se liší napříč Evropskpou unií a existjí relativně významné rozdíly zejména v "nově" přijatýc zemích do EU. Příspěvek j zaměřen na implementaci pilotního kurzu pro mentory ve třech zemích: Litvěm České republice a Maďarsku. Prezentována jsuou aké data z primární evaluace kurzu.
PrintDisplayed: 25. 3. 2023 13:15