HODIS, Zdeněk. Inovace technické grafiky a konstruování (Innovation of technical graphics and design). In Miroslav Chráska, Milan Klement, Čestmír Serafín, Martin Havelka. Trendy Ve Vzdělávání 2012. Olomouc: Pedagogická fakulta UP, Olomouc, 2012. p. 440-443. ISBN 978-80-86768-36-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Inovace technické grafiky a konstruování
Name (in English) Innovation of technical graphics and design
Authors HODIS, Zdeněk.
Edition Olomouc, Trendy Ve Vzdělávání 2012, p. 440-443, 4 pp. 2012.
Publisher Pedagogická fakulta UP, Olomouc
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-86768-36-6
Keywords in English Technical Graphics; CAD; Design
Changed by Changed by: Ing. Zdeněk Hodis, Ph.D., učo 249325. Changed: 20. 2. 2013 12:22.
Abstract
V příspěvku jsou popsány obecné zásady technické grafiky a konstrukce. Jsou zmíněny možnosti jak inovovat technickou grafiku s ohledem na parametrizaci a počítačovou podporu konstruování. Součástí příspěvku je i průzkum znalostí, dovedností a postojů k této problematice od studentů technické a informační výchovy MU-PedF.
Abstract (in English)
The article describes the general principles of technical graphics and design. It describes the innovations of technical graphics with regard to parameterization and computer aided design. The article is a survey of opinions on this issue from students of technical education and information MU-PedF Brno.
Links
FRVS/691/2012, interní kód MUName: Inovace předmětů zaměřených na technickou grafiku
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Innovation of subjects focused on technical graphics, F - Study Programmes Innovation
PrintDisplayed: 15. 8. 2022 21:32