CS

Deklarace závislosti

ŠMAJS, Josef. Deklarace závislosti (Declaration of dependence). Filosofický časopis, Praha: Filosofický ústav AV CR, 2012, vol. 60, No 2, p. 313-316. ISSN 0015-1831.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Deklarace závislosti
Name (in English) Declaration of dependence
Authors ŠMAJS, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Filosofický časopis, Praha, Filosofický ústav AV CR, 2012, 0015-1831.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.011 in 2001
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061733
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) příroda; kultura; člověk; biosféra
Keywords in English nature; culture; human; biosphere
Tags Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ing. Josef Šmajs, CSc., učo 2543. Changed: 2/11/2012 13:19.
Abstract
Pouze biosféra jako celek je nejmenším relativně autonomním systémem schopným dlouhodobého vývoje v čase. Všechny její subsystémy, jedinci, populace, biocenózy i kultura jsou dočasné a nesamostatné, existenčně závislé na tvořivosti a prosperitě biotického celku. Každým nadechnutím, každým douškem vody, každým soustem závisíme na zdravé, nezamořené Zemi.
Abstract (in English)
The biosphere in its totality is the smallest relatively autonomous system capable of long-term development over time. All of its subsystems, individuals, populations, biocenoses and culture are temporary and conditional, and are existentially dependent on the creativeness and prosperity of the biotic whole. With every breath, every sip of water, and every bite of food we take, we depend on the healthy, unpolluted Earth.
PrintDisplayed: 23/4/2019 12:24

Other applications