CS

Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti?

MACEK, Jakub. Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti? (Between convergence and divergence: From the TV living room to a post-TV home?). In Aktuální otázky médií, kultury a komunikace. 2012.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti?
Name in Czech Mezi konvergencí a divergencí: od televizního obýváku k posttelevizní domácnosti?
Name (in English) Between convergence and divergence: From the TV living room to a post-TV home?
Authors MACEK, Jakub.
Edition Aktuální otázky médií, kultury a komunikace, 2012.
Other information
Original language Czech
Type of outcome requested lectures
Field of Study Literature, mass media, audio-visual activities
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) etnografie nových média; mediální publika
Keywords in English new media ethnography; media audiences
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jakub Macek, Ph.D., učo 14931. Changed: 5/11/2012 09:31.
Abstract
Nová média vnesla do našich každodenních životů řadu více či méně výrazných změn – přičemž s jejich nástupem se změnily nejen naše individuální komunikační vzorce, ale i způsoby, jimž se vztahujeme k prostoru, času, mediálním obsahům i jiným sociálním aktérům. Zároveň se postupně proměňují i naše domácnosti, v jejichž středu ještě před nedávnem stála zdánlivě neohrozitelná televize. Přednáška, pracující s průběžnými závěry výzkumů vedených na FSS MU, se zaměří na základní rysy této proměny i na její zřetelnou dvojznačnost – posttelevizní publika se zdají být současně konvergentní i divergentní, individualistická i velmi konvenční, televizní i netelevizní.
PrintDisplayed: 22/1/2019 15:57

Other applications