MARINIČ, Peter. Porovnanie sektoru stavebníctva Českej republiky a Rakúska. In Ladislav Šiška. Konference "Konkurence". 1. vyd. Jihlava: Vysoká škola polytechnická Jihlava, 2012. s. 68 - 77. ISBN 978-80-87035-53-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Porovnanie sektoru stavebníctva Českej republiky a Rakúska
Název česky Porovnání sektoru stavebnictví České republiky a Rakouska
Název anglicky Comparation of Construction sector in Czech republic and Austria
Autoři MARINIČ, Peter.
Vydání 1. vyd. Jihlava, Konference "Konkurence" od s. 68 - 77, 10 s. 2012.
Nakladatel Vysoká škola polytechnická Jihlava
Další údaje
Originální jazyk slovenština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50600 5.6 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-87035-53-5
Klíčová slova česky stavebnictví, zaměstnanost, HDP, výstup odvětví, hrubá přidaná hodnota, efektívnost, konkurenceschopnost
Klíčová slova anglicky construction sector, employment, GDP, industry output, gross value added, efficiency, competitiveness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Ing. Peter Marinič, Ph.D., učo 137627. Změněno: 13. 9. 2013 22:26.
Anotace
Článok sa zaoberá problematikou analýzy postavenia sektoru stavebníctva v rámci národných ekonomík Rakúska a Českej republiky, ako aj ich vzájomného zrovnávania. Poskytuje náhľad na charakteristické znaky vývoja stavebného sektoru v období rokov 1995 až 2010 na základe dostupných štatistických údajov. Zachytáva vplyv prebiehajúcej finančnej a ekonomickej krízy na sektor stavebníctva v porovnaní s ostatnými odvetviami národnej ekonomiky skúmaných krajín. Na základe predložených dostupných dát komentuje dostupné analýzy a predpoklady pre sektor stavebníctva.
Anotace česky
Článek se zaobírá problematikou analýzy postavení sektoru stavebnictví v rámci národních ekonomik Rakouska a České republiky, a také jejich vzájemného srovnávání. Poskytuje pohled na charakteristické znaky vývoje stavebního sektoru v období let 1995 až 2012 na základě dostupných statistických údajů. Zachycuje vplyv probíhající finanční a ekonomické krize na sektor stavebnictví ve srovnání s ostatními odvětvími národní ekonomiky zkoumaných zemí. Na základě předložených dostupných dat komentuje dostupné analýzy a předpoklady pro sektor stavebnictví.
Anotace anglicky
The article deals with the analysis of the status of the construction sector in the national economies of Austria and Czech Republic, as well as their mutual comparison. It provides insight into the characteristic features of the development of construction sector in the period of 1995 to 2010 based on available statistics. The article captures the impact of ongoing financial and economic crisis in the construction sector compared with other sector of the national economy of the surveyed countries. On the basis of available data it comments accessible analysis and assumptions for the construction sector.
Návaznosti
M00200, interní kód MUNázev: Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech (Akronym: malé a střední podniky)
Investor: Úřad spolkové vlády Dolního Rakouska, Rozvoj malých a středních podniků v příhraničních oblastech, 1. Socioekonomický rozvoj, cestovní ruch a transfer knowhow
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 21:24