MLEJNEK, Ondřej. Mladopaleolitické sídliště v Rousínově-Vítovicích (Upper palaeolithic settlement in Rousínov-Vítovice). Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno: Moravské zemské muzeum, 2012, roč. XCVII, č. 1, p. 45-56. ISSN 0323-0570.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Mladopaleolitické sídliště v Rousínově-Vítovicích
Name (in English) Upper palaeolithic settlement in Rousínov-Vítovice
Authors MLEJNEK, Ondřej (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Časopis Moravského muzea. Acta Musei moraviae. Scientiae sociales. Brno, Moravské zemské muzeum, 2012, 0323-0570.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/12:00057783
Organization unit Faculty of Arts
Keywords in English Moravia; Vyškov region; surface survey; Upper Palaeolithic; Aurignacian
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 17. 3. 2013 11:05.
Abstract
Článek popisuje aurignackou povrchovou kolekci z lokality Rousínov - Vítovice, trať Záhumenní.
Abstract (in English)
An article describes the Aurignacian surface collection from the Rousínov - Vítovice - Záhumenní site.
Links
GD404/09/H020, research and development projectName: Moravskoslezská škola archeologických doktorských studií II
Investor: Czech Science Foundation, Moravian-Silesian School of Archeological Doctorate Studies II
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 19:43