Informační systém MU
KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ a Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu. první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 s. ISBN 978-80-210-5858-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Dynamická geovizualizace v krizovém managementu
Název anglicky Dynamic geovisualization in crisis management
Autoři KONEČNÝ, Milan (203 Česko, garant, domácí), Šárka BŘEZINOVÁ (203 Česko, domácí), Milan Václav DRÁPELA (203 Česko, domácí), Lucie FRIEDMANNOVÁ (203 Česko, domácí), Lukáš HERMAN (203 Česko, domácí), Zuzana HÜBNEROVÁ (203 Česko), Miroslav KOLÁŘ (203 Česko, domácí), Jaromír KOLEJKA (203 Česko, domácí), Jiří KOZEL (203 Česko, domácí), Petr KUBÍČEK (203 Česko, domácí), Jitka KUČEROVÁ (203 Česko, domácí), Tomáš LUDÍK (203 Česko, domácí), Jaroslav MICHÁLEK (203 Česko, domácí), Darina MÍSAŘOVÁ (203 Česko, domácí), Eva MULÍČKOVÁ (203 Česko, domácí), Jaroslav RÁČEK (203 Česko, domácí), Marian RYBANSKÝ (203 Česko, domácí), Tomáš ŘEZNÍK (203 Česko, domácí), Zdeněk STACHOŇ (203 Česko, domácí), Hana SVATOŇOVÁ (203 Česko, domácí), Gustav ŠAFR (203 Česko), Čeněk ŠAŠINKA (203 Česko, domácí), Radim ŠTAMPACH (203 Česko, domácí), Zbyněk ŠTĚRBA (203 Česko, domácí), Kateřina TAJOVSKÁ (203 Česko, domácí), Václav TALHOFER (203 Česko, domácí), Zuzana TRNKOVÁ (203 Česko), Vítězslav VESELÝ (203 Česko, domácí) a Jiří ZBOŘIL (203 Česko, domácí).
Vydání první. Brno, 379 s. 2011.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Stát vydavatele Česko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW webové stránky výzkumného záměru
Kód RIV RIV/00216224:14310/11:00061783
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-210-5858-3
Klíčová slova česky adaptivní kartografie; kontext; kontextová webová mapová služba; krizové řízení
Klíčová slova anglicky adaptive cartography; context; Contextual Web Map Service; crisis management
Štítky AKR
Změnil Změnil: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D., učo 222752. Změněno: 13. 3. 2018 10:19.
Anotace
Předkládaná publikace vznikla jako jeden z výsledků řešení výzkumného záměru MŠMT ČR s názvem "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" (MSM0021622418), který byl řešen v Laboratoři geoinformatiky a kartografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2011. Kniha odráží jak hlavní výsledky samotného výzkumného záměru, tak i vědecko-výzkumné a publikační úsilí řešitelského týmu, jehož členy byli kromě vědců z Přírodovědecké fakulty také řešitelé z fakult filozofické, ekonomicko-správní, pedagogické a fakulty informatiky Masarykovy univerzity.
Anotace anglicky
This publication is one of results of project No. MSM0021622418 "Dynamic Geovisualization in Crisis Management" funded by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The project was solved by Laboratory on Geoinformatics and Cartography at the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The book shows not only the main results of desribed project but also the reseach and publication activity of team members. Project team consists of scientists from Faculty of Science and many other faculties of Masaryk University - Faculty of Arts, Faculty of Economics and Administration, Faculty of Education and Faculty of Informatics.
Návaznosti
MSM0021622418, záměrNázev: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Výzkumné záměry
Zobrazeno: 15. 8. 2020 20:06