KONEČNÝ, Milan, Šárka BŘEZINOVÁ, Milan Václav DRÁPELA, Lucie FRIEDMANNOVÁ, Lukáš HERMAN, Zuzana HÜBNEROVÁ, Miroslav KOLÁŘ, Jaromír KOLEJKA, Jiří KOZEL, Petr KUBÍČEK, Jitka KUČEROVÁ, Tomáš LUDÍK, Jaroslav MICHÁLEK, Darina MÍSAŘOVÁ, Eva MULÍČKOVÁ, Jaroslav RÁČEK, Marian RYBANSKÝ, Tomáš ŘEZNÍK, Zdeněk STACHOŇ, Hana SVATOŇOVÁ, Gustav ŠAFR, Čeněk ŠAŠINKA, Radim ŠTAMPACH, Zbyněk ŠTĚRBA, Kateřina TAJOVSKÁ, Václav TALHOFER, Zuzana TRNKOVÁ, Vítězslav VESELÝ and Jiří ZBOŘIL. Dynamická geovizualizace v krizovém managementu (Dynamic geovisualization in crisis management). první. Brno: Masarykova univerzita, 2011. 379 pp. ISBN 978-80-210-5858-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Dynamická geovizualizace v krizovém managementu
Name (in English) Dynamic geovisualization in crisis management
Authors KONEČNÝ, Milan (203 Czechia, guarantor, belonging to the institution), Šárka BŘEZINOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Milan Václav DRÁPELA (203 Czechia, belonging to the institution), Lucie FRIEDMANNOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Lukáš HERMAN (203 Czechia, belonging to the institution), Zuzana HÜBNEROVÁ (203 Czechia), Miroslav KOLÁŘ (203 Czechia, belonging to the institution), Jaromír KOLEJKA (203 Czechia, belonging to the institution), Jiří KOZEL (203 Czechia, belonging to the institution), Petr KUBÍČEK (203 Czechia, belonging to the institution), Jitka KUČEROVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Tomáš LUDÍK (203 Czechia, belonging to the institution), Jaroslav MICHÁLEK (203 Czechia, belonging to the institution), Darina MÍSAŘOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Eva MULÍČKOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Jaroslav RÁČEK (203 Czechia, belonging to the institution), Marian RYBANSKÝ (203 Czechia, belonging to the institution), Tomáš ŘEZNÍK (203 Czechia, belonging to the institution), Zdeněk STACHOŇ (203 Czechia, belonging to the institution), Hana SVATOŇOVÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Gustav ŠAFR (203 Czechia), Čeněk ŠAŠINKA (203 Czechia, belonging to the institution), Radim ŠTAMPACH (203 Czechia, belonging to the institution), Zbyněk ŠTĚRBA (203 Czechia, belonging to the institution), Kateřina TAJOVSKÁ (203 Czechia, belonging to the institution), Václav TALHOFER (203 Czechia, belonging to the institution), Zuzana TRNKOVÁ (203 Czechia), Vítězslav VESELÝ (203 Czechia, belonging to the institution) and Jiří ZBOŘIL (203 Czechia, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 379 pp. 2011.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome book on a specialized topic
Field of Study 10500 1.5. Earth and related environmental sciences
Country of publisher Czechia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW webové stránky výzkumného záměru
RIV identification code RIV/00216224:14310/11:00061783
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-210-5858-3
Keywords (in Czech) adaptivní kartografie; kontext; kontextová webová mapová služba; krizové řízení
Keywords in English adaptive cartography; context; Contextual Web Map Service; crisis management
Tags AKR
Changed by Changed by: RNDr. Lukáš Herman, Ph.D., učo 222752. Changed: 13/3/2018 10:19.
Abstract
Předkládaná publikace vznikla jako jeden z výsledků řešení výzkumného záměru MŠMT ČR s názvem "Dynamická geovizualizace v krizovém managementu" (MSM0021622418), který byl řešen v Laboratoři geoinformatiky a kartografie na Geografickém ústavu Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně v letech 2005-2011. Kniha odráží jak hlavní výsledky samotného výzkumného záměru, tak i vědecko-výzkumné a publikační úsilí řešitelského týmu, jehož členy byli kromě vědců z Přírodovědecké fakulty také řešitelé z fakult filozofické, ekonomicko-správní, pedagogické a fakulty informatiky Masarykovy univerzity.
Abstract (in English)
This publication is one of results of project No. MSM0021622418 "Dynamic Geovisualization in Crisis Management" funded by Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic. The project was solved by Laboratory on Geoinformatics and Cartography at the Department of Geography, Faculty of Science, Masaryk University, Brno, Czech Republic. The book shows not only the main results of desribed project but also the reseach and publication activity of team members. Project team consists of scientists from Faculty of Science and many other faculties of Masaryk University - Faculty of Arts, Faculty of Economics and Administration, Faculty of Education and Faculty of Informatics.
Links
MSM0021622418, plan (intention)Name: DYNAMICKÁ GEOVIZUALIZACE V KRIZOVÉM MANAGEMENTU
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Research Intents
PrintDisplayed: 9/8/2020 04:25