ČAPKA, František a Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu. první. Brno: Edika Brno, 2012. 152 s. Albatros Media a. s. ISBN 978-80-264-0089-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu
Název česky 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu
Název anglicky 1948: Victoricus February. The way to coup
Autoři ČAPKA, František (203 Česká republika, garant, domácí) a Jitka LUNEROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání první. Brno, 152 s. Albatros Media a. s. 2012.
Nakladatel Edika Brno
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061787
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-264-0089-9
Klíčová slova česky třetí republika; lidová demokracie; politické strany; totalitní systém; ústava; parlamentní volby; parlament; ekonomika; národnostní menšiny; krize; převrat; puč;
Klíčová slova anglicky The Third Republic; peoples democracy; political parties; totalitarian system; the constitution; parliamentary electios; parliament; economy; national minorities; crisis; cou; put;
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 16. 4. 2013 09:22.
Anotace
Publikace se snaží poskytnout odpovědi na otázky, co vše předcházelo únoru 1948, kdo a co hrálo v tomto procesu jakou roli, sleduje události na domácí i zahraniční politické scéně, zkoumá jejich příčiny a důsledky a nakonec si klade otázku, zda bylo možné se únoru vyhnout. Přehledně členěný text je rozdělený do šesti částí od konce 2. světové války až po samotný únor 1948. Text je doplněn o řadu zajímavostí a dobových dokumentů, o fotografie a o přehlednou chronologii. Výzkumná publikace vznikla na základě studia archivních dokumentů.
Anotace anglicky
The publication aims to provide answers to these questions: What preceded the February 1948, who and what played a role in this process, it monitors eventes on the domestic and international political scene, examines their causes and consequences, and finally, rises a question whether it was possible to avoid February. Clearly structured text is divided into six parts since the end of the World War II to the February 1948 itself. The text is supplemented by a range of interesting things and historical documents, photographs and clear chronology. This research publication is based on research archival document.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:42