ČAPKA, František and Jitka LUNEROVÁ. 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu (1948: Victoricus February. The way to coup). první. Brno: Edika Brno, 2012. 152 pp. Albatros Media a. s. ISBN 978-80-264-0089-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu
Name in Czech 1948: Vítězný únor. Cesta k převratu
Name (in English) 1948: Victoricus February. The way to coup
Authors ČAPKA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Jitka LUNEROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition první. Brno, 152 pp. Albatros Media a. s. 2012.
Publisher Edika Brno
Other information
Original language Czech
Type of outcome Book on a specialized topic
Field of Study 60101 History
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061787
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-264-0089-9
Keywords (in Czech) třetí republika; lidová demokracie; politické strany; totalitní systém; ústava; parlamentní volby; parlament; ekonomika; národnostní menšiny; krize; převrat; puč;
Keywords in English The Third Republic; peoples democracy; political parties; totalitarian system; the constitution; parliamentary electios; parliament; economy; national minorities; crisis; cou; put;
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 16. 4. 2013 09:22.
Abstract
Publikace se snaží poskytnout odpovědi na otázky, co vše předcházelo únoru 1948, kdo a co hrálo v tomto procesu jakou roli, sleduje události na domácí i zahraniční politické scéně, zkoumá jejich příčiny a důsledky a nakonec si klade otázku, zda bylo možné se únoru vyhnout. Přehledně členěný text je rozdělený do šesti částí od konce 2. světové války až po samotný únor 1948. Text je doplněn o řadu zajímavostí a dobových dokumentů, o fotografie a o přehlednou chronologii. Výzkumná publikace vznikla na základě studia archivních dokumentů.
Abstract (in English)
The publication aims to provide answers to these questions: What preceded the February 1948, who and what played a role in this process, it monitors eventes on the domestic and international political scene, examines their causes and consequences, and finally, rises a question whether it was possible to avoid February. Clearly structured text is divided into six parts since the end of the World War II to the February 1948 itself. The text is supplemented by a range of interesting things and historical documents, photographs and clear chronology. This research publication is based on research archival document.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 03:04