PAVLASOVÁ, Markéta. Grenarová, R. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako - kak v češtině a ruštině. Linguistica Brunensia. 2012, roč. 60, 2012, 1-2, s. 309-312. ISSN 1803-7410.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Grenarová, R. Jednoduché ustálené komparace s antroponymy a spojkou jako - kak v češtině a ruštině
Název anglicky Simple consistent comparison with anthroponyms "jako" - "kak" in Czech and Russian
Autoři PAVLASOVÁ, Markéta.
Vydání Linguistica Brunensia, 2012, 1803-7410.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Recenze odborné publikace
Organizační jednotka Filozofická fakulta
Klíčová slova anglicky phraseology czech and russian phrases antroponymes
Změnil Změnila: Mgr. Oxana Čmelíková, Ph.D., učo 39877. Změněno: 14. 2. 2013 12:49.
Anotace
Autorkou posuzované monografie je odborná asistentka Katedry ruského jazyka a literatury na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity PaedDr. Renée Grenarová, PhD. Cílem práce je porovnávací analýza sémantické skupiny ustálené jednoduché komparace (tj. přirovnání) se spojkou jako – kak a s antroponymy v češtině a v ruštině.
Anotace anglicky
The author of the monograph under consideration is assistant of the Department of Russian Language and Literature at the Pedagogical Faculty of Masaryk University PaedDr. Renee Grenarova, PhD. The aim of this work is comparative analysis of semantic groups consistently simple comparison the clutch “jako” – “kak” as anthroponyms in Czech and in Russian.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:05