HRICOVÁ, Lenka a Lenka DOLEŽALOVÁ. Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii. In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. s. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Propojení teorie a praxe v oblasti terciárního vzdělávání speciálních pedagogů se zaměřením na surdopedii
Název anglicky Interconnection of theory and the practice in the tertiary education of students of special education in the field of education of persons with hearing impairment
Autoři HRICOVÁ, Lenka (203 Česká republika, garant, domácí) a Lenka DOLEŽALOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vydání. Olomouc, Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI, od s. 698-711, 14 s. 2012.
Nakladatel UPOL
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061825
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-244-2966-3
Klíčová slova česky terciární vzdělávání; student vysoké školy; vysokoškolský pedagog; speciální pedagogika; surdopedie; odborné praxe
Klíčová slova anglicky tertiary education; student at the university; teacher at the university; special education; education of persons with hearing impairment; field experience
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 16:12.
Anotace
V příspěvku byl prezentován výzkum, který byl proveden mezi studenty oboru speciální pedagogika ve specializaci logopedie-surdopedie na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Cílem výzkumu je poukázat na důležitost propojení teorie a praxe v rámci terciárního vzdělávání – u vysokoškolských pedagogů a rovněž u studentů již v rámci vysokoškolského studia daného oboru. Zaměřily jsme se na zkušenosti studentů s odbornými praxemi pouze v rámci specializace surdopedie. Zajímala nás aplikace jejich nabytých odborných vědomostí během studia v rámci absolvovaných praxí a zpětně i využití získaných zkušeností z praxí v propojení s teorií.
Anotace anglicky
The paper presented the research, which was done by university students of special education – in specialization speech therapy and education of persons with hearing impairment at the Faculty of education at the Masaryk University in Brno. The aim of the research is to show the importance of the interconnection of the theory and the practice in the tertiary education – by university teachers and students. The research is focused on experience of students with the field experiences only in the field of education of persons with hearing impairment. We were interested in application of essional knowledge, which the students learned during studies, in the field experiences and also in using of experience from the field experiences and their interconnection with the theory.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:21