HRICOVÁ, Lenka and Lenka DOLEŽALOVÁ. Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím (The importance of the theory for the practice and the practice for the theory – The analyse of attitudes of students of the education of persons with hearing impairment to field experience). In POTMĚŠIL, M. Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI. 1. vydání. Olomouc: UPOL, 2012. p. 698-711. ISBN 978-80-244-2966-3.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Význam teorie pro praxi a význam praxe pro teorii – Analýza postojů studentů oboru surdopedie k odborným praxím
Name (in English) The importance of the theory for the practice and the practice for the theory – The analyse of attitudes of students of the education of persons with hearing impairment to field experience
Authors HRICOVÁ, Lenka (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Lenka DOLEŽALOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vydání. Olomouc, Sborník textů z XII. mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a VII. mezinárodní dramaterapeutické konference pořádané na téma: "Teorie praxi - praxe teorii."MI, p. 698-711, 14 pp. 2012.
Publisher UPOL
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00061826
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-2966-3
Keywords (in Czech) studium na vysoké škole; odborné praxe studentů; studijní obor speciální pedagogika; student oboru surdopedie; vysokoškolský pedagog
Keywords in English study at the university; field experience; special education; student of the education of persons with hearing impairment; teacher at the university
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Doležalová, Ph.D., učo 29868. Changed: 27. 3. 2013 10:47.
Abstract
Obsahem předkládaného příspěvku jsou postoje studentů oboru surdopedie k odborným praxím a jejich analýza v rámci zkoumání významu teorie pro praxi a obráceně významu praxe pro teorii. V článku je prezentována část výsledků výzkumného šetření, provedeného mezi studenty Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika – komunikační techniky, která byla zpracována na základě analýzy vyjádření studentů k oblasti praxe v souvislosti s teorií. Cílem výzkumu bylo zjištění situace v rámci spolupráce studentů a poskytovatelů praxe z pohledu studentů.
Abstract (in English)
The subject of this paper are the attitudes of students of the education of persons with hearing impairment of their field experience. The aim of the research is to analyse of the attitudes of the students and to show the importance of the interconnection of the theory and the practice. In the paper is presented the part of the results of the research, which was done by university students of special education at the Faculty of education at the Masaryk University in Brno. The paper presents the informations, which were got from answers of the students to the problem of field experience in cnection with theory. The next aim of the research was to find out the situation of cooperation of students and providers of field experience from the view of students.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:40