HAVLÍK, Vlastimil and Aneta PINKOVÁ. Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke konceptualizaci populistických politických stran (Populists, anti-establishment parties, outsiders? Some comments on conceptualization of populist political parties). Rexter. 2012, vol. 10, No 2, p. 121-153. ISSN 1214-7737.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Populisté, protestní strany, outsideři? Několik poznámek ke konceptualizaci populistických politických stran
Name (in English) Populists, anti-establishment parties, outsiders? Some comments on conceptualization of populist political parties
Authors HAVLÍK, Vlastimil (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Aneta PINKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Rexter, 2012, 1214-7737.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14230/12:00057798
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) populismus; politické strany; anti-establishment; typologie
Keywords in English populism; political parties; anti-establishment; typologies
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 17. 11. 2012 07:35.
Abstract
Vzestup a volební úspěch populistických politických stran reflektovala i teoretická diskuse na poli politologie. Přesto stále akceptuje obecná shoda na definici populismu. Politické strany, které užívají populismu, jsou nejčastěji označovány jako anti-establishmentové, protestní strany nebo outsideři. Navíc populismus bývá často zaměňován s demagogií. Za pomocí přehledu klíčových teoretických přístupí se autoří zaměřují na tzv. analytické jádro populismu, které slouží jako základ pro odlišení dvou typů populistických stran - identitárních a částečných. Rozdíl spočívá v roli populismu v jejich identitě.
Abstract (in English)
The rise and electoral success of populist political parties has been reflected in the growing number of academic studies devoted to populism and populist political parties. However, there is still lack of widely-accepted definition of the term populism and political parties using the populist appeal are usually labelled as anti-establishment political parties, protest parties or outsiders. Moreover, populism and demagogy are often incorrectly used interchangeably. By providing an overview of relevant approaches to research on populism and populist political parties, the authors focus on so-called analytical core of populism which serves as a starting point for distinguishing between two basic types of populist political parties: identitary and partially populist parties. The main difference between the two types of parties lies in the relevance of the ideology in the profile of a populist party.
Links
GAP408/11/0709, research and development projectName: Soudobé výzvy demokracii ve středovýchodní Evropě
Investor: Czech Science Foundation, Contemporary challenges of democracy in East Central Europe
PrintDisplayed: 28. 5. 2022 16:25