HYÁNEK, Vladimír. Neexistující sektor? (Non-existing sector?). Scientia et Societas. Praha: NC Publishing, 2012, neuveden, No 4, p. 4-22, 18 pp. ISSN 1801-7118.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neexistující sektor?
Name in Czech Neexistující sektor?
Name (in English) Non-existing sector?
Authors HYÁNEK, Vladimír (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Scientia et Societas, Praha, NC Publishing, 2012, 1801-7118.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061853
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) neziskový sektor, nerozdělování zisku
Keywords in English nonprofit sector;non-profit distribution
Changed by Changed by: doc. Ing. Vladimír Hyánek, Ph.D., učo 1953. Changed: 5. 2. 2013 12:28.
Abstract
Na základě analýzy vybraných teorií neziskových organizací autor polemizuje s podstatou pojmu neziskový sektor, zpochybňuje jeho tradiční pojímání a vyvozuje závěry a doporučení pro veřejné politiky zaměřující se na to, co bývá dnes jako neziskový sektor a nezisková organizace označováno. Významným stavebním kamenem analýzy je kritika zažitých přístupů k vymezení neziskové organizace a neziskového sektoru a jejich vzájemná komparace, stejně jako konfrontace s realitou. Zkoumání je podrobena především tzv. nondistribution constraint, tedy podmínka nerozdělování zisku, její možné podoby, ale především možnosti její aplikace, vynutitelnost a konečně i implikace pro chování neziskových organizací. Na základě této analýzy teoretického rámce fenoménu neziskovosti se autor snaží zhodnotit (i)racionalitu politik formulovaných především či výlučně na základě „neziskového charakteru“ organizace.
Abstract (in English)
On the basis of the selected non-profit organization theories analysis author argues the essence of the non-profit sector; he impugns its traditional conception and articulates some recommendations for the public policies towards the non-profit sector as a whole. The starting point of this analysis is the critical approach to prevailing economic non-profit theories, as well as the comparison of those theories and the confrontation with the non-profit reality. The non-distribution constraint is deeply examined and possible application, enforceability and implications are being analysed. Author aspires after evaluation of the (i)rationality of the public policies formulated exclusively on the basis of the “non-profit status” of the organization.
Links
MUNI/A/0983/2011, internal MU codeName: Hodnocení kvality veřejných politik v kontextu restriktivních omezení veřejných financí
Investor: Masaryk University, Grant Agency of Masaryk University, Category A
PrintDisplayed: 25. 9. 2021 00:34