VÁLEK, Jan a Petr SLÁDEK. Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. s. 1866-1870. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.139.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Immersed into Digital World: Learning and Students’ Perception
Název česky Ponoření do digitálního světa: učení a vnímání studentů
Autoři VÁLEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Petr SLÁDEK (203 Česká republika, domácí).
Vydání Amsterodam, Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), od s. 1866-1870, 5 s. 2012.
Nakladatel Elsevier Ltd.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Nizozemsko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00067520
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.139
UT WoS 000317131400235
Klíčová slova česky digitální domorodci; digitální přistěhovalci; ICT; vzdělávání
Klíčová slova anglicky digital natives; digital immigrants; ICT; learning
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Změněno: 2. 10. 2019 14:30.
Anotace
Computer literacy is one of the basic requirements on education for modern generation. Due to the existence of diverse groups of ICT users, we can expect conflicts and misunderstanding between the so-called digital immigrants and digital natives. It appears the Internet search engines can serve as the tools unifying both groups. The paper presents conclusions of the research focused on ways how to change the traditional approach when ICT supported teaching is applied. As a common platform we used Google.com in our university course preparing the teachers of Vocational training.
Anotace česky
Počítačová gramotnost je jedním ze základních požadavků na vzdělání pro moderní generaci. Vzhledem k existenci různých skupin uživatelů ICT, můžeme očekávat konflikty a nedorozumění mezi tzv. digitální imigranty a digitálních nativci. Zdá se, že internetové vyhledávače mohou sloužit jako nástroje sjednocení obou skupin.Příspěvek prezentuje výsledky výzkumu zaměřeného na způsoby, jak změnit tradiční přístup, kdy se použije ICT podporovaná výuka. Jako společné platformy jsme použili Google.com v našem univerzitním kurzu k přípravě učitelů odborného výcviku.
VytisknoutZobrazeno: 29. 6. 2022 12:22