MILÉŘ, Tomáš, Jan HOLLAN, Jan VÁLEK and Petr SLÁDEK. Teachers’ understanding of climate change. In Bekirogullari, Z. (ed.). Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012). Amsterodam: Elsevier Ltd., 2012. p. 1437-1442. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2012.12.083.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Teachers’ understanding of climate change
Name in Czech Jak učitelé rozumějí změně klimatu
Authors MILÉŘ, Tomáš (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jan HOLLAN (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jan VÁLEK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr SLÁDEK (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Amsterodam, Procedia Social and Behavioral Sciences - International Conference on Education and Educational Psychology (ICEEPSY 2012), p. 1437-1442, 6 pp. 2012.
Publisher Elsevier Ltd.
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/12:00067521
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.12.083
UT WoS 000317131400179
Keywords (in Czech) změna klimatu; klimatologická gramotnost; výzkum; vzdělávání; vzdělávací zdroje
Keywords in English climate change; climate literacy; research; education; educational resources
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Jan Válek, Ph.D., učo 166133. Changed: 2. 10. 2019 14:30.
Abstract
The climate change topic has been included at the framework curricular documents in the Czech Republic since 2007 but who should teach about climate change at the schools remains unclear. In 2011 we conducted a research on teachers’ understanding of climate change with questions focused on how the climate system works. The upper-primary teachers performed significantly better than the lower-primary teachers and physics teachers showed significantly better knowledge compared to the rest of the teachers. Educational resources on climate change are missing in the Czech Republic. We developed an on-line educational application on modeling global CO2 emissions.
Abstract (in Czech)
Téma změny klimatu bylo do vzdělávání v České republice zavedeno prostřednictvím rámcových vzdělávacích programů roku 2007, ale zůstává nejasné, kteří učitelé by měli být výukou změny klimatu pověřeni. V roce 2011 jsme provedli výzkum stavu porozumění učitelů změně klimatu. Test obsahoval vědomostní otázky zaměřené na fungování klimatického systému. Výsledky učitelů 2. stupně ZŠ byli signifikantně lepší než výsledky prvostupňových učitelů. Učitelé fyziky vykazovali významně lepší znalosti ve srovnání se skupinou ostatních učitelů. V České republice dosud chybí kvalitní materiály a pomůcky pro výuku změny klimatu, proto jsme vyvinuli on-line vzdělávací aplikaci na modelování globálních emisí CO2.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 25. 9. 2022 03:25