BAZALOVÁ, Barbora a Kateřina JISKROVÁ. Raná intervence u dětí s Downovým syndromem. In Opatřilová, D., Nováková, Z. et al. Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením. Brno: Masarykova univerzita, 2012. s. 181-191. 1. vydání. ISBN 978-80-210-5880-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Raná intervence u dětí s Downovým syndromem
Název anglicky Early Intervention for Children with Down Syndrome
Autoři BAZALOVÁ, Barbora (203 Česká republika, garant, domácí) a Kateřina JISKROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Raná podpora a intervence u dětí se zdravotním postižením, od s. 181-191, 11 s. 1. vydání, 2012.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00061862
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-5880-4
Klíčová slova česky raná intervence; raná péče; Downův syndrom; střediska rané péče; mentální postižení; podpora; poradenství; diagnostika
Klíčová slova anglicky early intervention; Down syndrome; early intervention centres; learning disability; support; counselling; diagnostics
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Dana Nesnídalová, učo 831. Změněno: 11. 4. 2013 16:33.
Anotace
Kapitola prezentuje situaci v oblasti rané intervence u dětí s Downovým syndromem a jejich rodin včetně jejího ukotvení v rámci české legislativy. Je představen Downův syndrom, popsána prenatální diagnostika a uvedeni poskytovatelé rané péče pro tuto cílovou skupinu. Respondenty výzkumného šetření – pilotní studie - bylo 10 rodičů dětí s Downovým syndromem, kteří uváděli pozitivní i negativní názory na stávající situaci v oblasti poskytování rané péče u dětí s Downovým syndromem. Na závěr jsou uvedeny jejich návrhy na zlepšení situace ve sledované oblasti.
Anotace anglicky
The chapter describes the situation in the early intervention in children with Down syndrome and their families including the Czech legislation. Down syndrome, prenatal diagnostics and early intervention providers for this target group ares introduced in the chapter. Respondents in a research study - a pilot study - were 10 parents of children with Down syndrome. They reported both positive and negative views on the current situation in the early intervention provision for children with Down syndrome. In conclusion, parents give suggestions for improvement in this area.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 30. 6. 2022 15:50