BAZALOVÁ, Barbora. Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra. In Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012. ISBN 978-80-7315-231-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Interpretace výsledků a diskuse k šetření ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra
Název anglicky Results Interpretation and Discussion of Research in Classes with Integrated Students with Autism Spectrum Disorders
Autoři BAZALOVÁ, Barbora.
Vydání Vítková, M., Friedmann, Z. (eds.). Profesní orientace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Professional Orientation of Students with Special Educational Needs. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Education of Students with Special Educational Needs. 2012.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-231-4
Klíčová slova česky porucha autistického spektra; šetření; integrace
Klíčová slova anglicky autism spectrum disorder; research; integration
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Mgr. Barbora Bazalová, Ph.D., učo 11544. Změněno: 15. 2. 2016 22:52.
Anotace
Konferenční abstrakta se vztahují k příspěvku, který představuje výsledky výzkumného šetření realizovaného ve třídách s integrovanými žáky s poruchami autistického spektra v Jihomoravském kraji. Šetření se zaměřilo na zjištění situace v těchto třídách, uskutečněné modifikace a opatření, postoje pedagogů, projevy žáků a další faktory ovlivňující průběh edukace.
Anotace anglicky
The conference abstract is the introduction to the paper presenting research results obtained in classes with students with autism spectrum disorders in the South Moravian Region. The focus was set on the situation in these classes, realized modifications, teachers’ opinions, students’ behaviour, and other factors influencing the educational process.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 11:31