KRAJÍČEK, Jan a Veronika KAJUROVÁ. Economics and bank management. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1. vyd. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. s. 341 - 345. ISBN 978-80-248-2835-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Economics and bank management
Název česky Ekonomika a řízení bank
Autoři KRAJÍČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí) a Veronika KAJUROVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Česká republika, ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK, od s. 341 - 345, 5 s. 2012.
Nakladatel VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW webová stránka sborníku
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00074630
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-2835-0
UT WoS 000317528600036
Klíčová slova česky banka BASEL GAP marketing řízení zisk ztráta
Klíčová slova anglicky Bank BASEL Management GAP Risk
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048. Změněno: 12. 3. 2015 11:04.
Anotace
The banking business has been and remains an integral part of the overall business environment. This kind of entrepreneurial activity significantly affects the allocation of capital. The banking business is able to significantly influence both the business and not business sector. The concept of subject Economics and bank management is therefore aimed at deepening students' knowledge of banking and bank management experience in the business sector. Each financial director and staff of financial management has to know the principles of bank management and use them for own purposes. The aim of the project Economics and bank management (supported by Ministry of Education, Youth and Sports within the University Development Fund) is to offer a comprehensive training package including learning materials, self-correction test, and presentation for teaching at economic faculties.
Anotace česky
Bankovní podnikání bylo, je a zůstane pevnou součástí celkového podnikatelského prostředí. Tento druh podnikatelské činnosti významným způsobem ovlivňuje alokaci kapitálu. Pro bankovní podnikání je ve srovnání s ostatními podnikatelskými činnostmi charakteristické, že základem tohoto podnikání je hospodaření s majetkem, který není ve vlastnictví banky. Bankovní podnikání je významným způsobem schopno ovlivnit jak podnikatelskou, tak nepodnikatelskou sféru. Koncepce předmětu je proto zaměřena na prohloubení znalostí studentů z bankovnictví, při řízení bank s využitím v podnikatelském sektoru. Na pozicích finančních ředitelů a pracovníků finančního řízení je nezbytné znát zásady řízení bank a využít je pro vlastní činnost. Cílem projektu Ekonomika a řízení bank, podporovaného FRVŠ, je nabídnout ucelený výukový balík zahrnující jak studijní materiály, tak zpracované autokorekční otázky a prezentace pro výuku na ekonomických fakultách.
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 07:05