KRAJÍČEK, Jan and Veronika KAJUROVÁ. Economics and bank management. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK. 1st ed. Ostrava, Česká republika: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2012. p. 341 - 345. ISBN 978-80-248-2835-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Economics and bank management
Name in Czech Ekonomika a řízení bank
Authors KRAJÍČEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Veronika KAJUROVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Česká republika, ŘÍZENÍ A MODELOVÁNÍ FINANČNÍCH RIZIK, p. 341 - 345, 5 pp. 2012.
Publisher VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW webová stránka sborníku
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00074630
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-2835-0
UT WoS 000317528600036
Keywords (in Czech) banka BASEL GAP marketing řízení zisk ztráta
Keywords in English Bank BASEL Management GAP Risk
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Veronika Kajurová, Ph.D., učo 390048. Changed: 12. 3. 2015 11:04.
Abstract
The banking business has been and remains an integral part of the overall business environment. This kind of entrepreneurial activity significantly affects the allocation of capital. The banking business is able to significantly influence both the business and not business sector. The concept of subject Economics and bank management is therefore aimed at deepening students' knowledge of banking and bank management experience in the business sector. Each financial director and staff of financial management has to know the principles of bank management and use them for own purposes. The aim of the project Economics and bank management (supported by Ministry of Education, Youth and Sports within the University Development Fund) is to offer a comprehensive training package including learning materials, self-correction test, and presentation for teaching at economic faculties.
Abstract (in Czech)
Bankovní podnikání bylo, je a zůstane pevnou součástí celkového podnikatelského prostředí. Tento druh podnikatelské činnosti významným způsobem ovlivňuje alokaci kapitálu. Pro bankovní podnikání je ve srovnání s ostatními podnikatelskými činnostmi charakteristické, že základem tohoto podnikání je hospodaření s majetkem, který není ve vlastnictví banky. Bankovní podnikání je významným způsobem schopno ovlivnit jak podnikatelskou, tak nepodnikatelskou sféru. Koncepce předmětu je proto zaměřena na prohloubení znalostí studentů z bankovnictví, při řízení bank s využitím v podnikatelském sektoru. Na pozicích finančních ředitelů a pracovníků finančního řízení je nezbytné znát zásady řízení bank a využít je pro vlastní činnost. Cílem projektu Ekonomika a řízení bank, podporovaného FRVŠ, je nabídnout ucelený výukový balík zahrnující jak studijní materiály, tak zpracované autokorekční otázky a prezentace pro výuku na ekonomických fakultách.
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:45