KALOUDA, František. Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012, roč. 2012, č. 30, s. 1-12. ISSN 0862-6162.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu)
Název česky Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu)
Název anglicky The source of the financing of the firm
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Pojistné rozpravy, Praha, Česká asociace pojišťoven, 2012, 0862-6162.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061879
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
Klíčová slova česky Zdroj financování-pojistné plnění-podnik v mezní situaci
Klíčová slova anglicky Source of financing-claim paid-firm in critical situation
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 13. 11. 2012 09:37.
Anotace
Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.).
Anotace anglicky
The article focuses on solving the problem of whether insurance settlement can be considered a source of financing business activities, namely within a marginal situation of a company, for which we consider a situation in which the company is affected by the consequences of an insured event. Insurance settlement is thus seen as a tool for managing increased risk (disaster) or even hazard. The following criteria according to which the insurance settlement can be classified as a financial resource of a business can be taken into consideration: - a general definition of a financial resource, - an explicit list of financial resources, - a set of individual characteristics (which can be applied to the resource), and - a crucial individual characteristic of financial resources (quantifiable), according to which the status of insurance settlement has to be respected. The results presented in the article show that insurance settlement exists (for insured risks) as a potential that can be conditionally mobilized in the event of an insured event (marginal situation). And if an insured event really occurs, insurance settlement becomes a real source of corporate financing, whose importance is enhanced by the fact that in some individual characteristics the insurance settlement even surpasses conventional resources (availability, resource price, etc.).
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc   Verze souboru Kalouda, F. 13. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc?info
Vloženo
Út 13. 11. 2012 09:19

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Atributy
 

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
155 KB
Hash md5
8e9fa6123aa2007efa5ac5913486fa54
Vloženo
Út 13. 11. 2012 09:19

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
37,7 KB
Hash md5
1145e45e3e4a38a36bb4f701a426798b
Vloženo
Út 13. 11. 2012 09:20

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
469 KB
Hash md5
f7fa024b737f39aeb58353512c3c952a
Vloženo
Út 13. 11. 2012 09:20
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 25. 5. 2022 09:31