KALOUDA, František. Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu) (The source of the financing of the firm). Pojistné rozpravy. Praha: Česká asociace pojišťoven, 2012, vol. 2012, No 30, p. 1-12. ISSN 0862-6162.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu)
Name in Czech Zdroj financování podniku a pojistné plnění (definice pojmu)
Name (in English) The source of the financing of the firm
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Pojistné rozpravy, Praha, Česká asociace pojišťoven, 2012, 0862-6162.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061879
Organization unit Faculty of Economics and Administration
Keywords (in Czech) Zdroj financování-pojistné plnění-podnik v mezní situaci
Keywords in English Source of financing-claim paid-firm in critical situation
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 13. 11. 2012 09:37.
Abstract
Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Článek je věnován řešení problému, zda je či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: - obecná definice finančního zdroje, - explicitní výčet zdrojů financování, - množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a - rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.).
Abstract (in English)
The article focuses on solving the problem of whether insurance settlement can be considered a source of financing business activities, namely within a marginal situation of a company, for which we consider a situation in which the company is affected by the consequences of an insured event. Insurance settlement is thus seen as a tool for managing increased risk (disaster) or even hazard. The following criteria according to which the insurance settlement can be classified as a financial resource of a business can be taken into consideration: - a general definition of a financial resource, - an explicit list of financial resources, - a set of individual characteristics (which can be applied to the resource), and - a crucial individual characteristic of financial resources (quantifiable), according to which the status of insurance settlement has to be respected. The results presented in the article show that insurance settlement exists (for insured risks) as a potential that can be conditionally mobilized in the event of an insured event (marginal situation). And if an insured event really occurs, insurance settlement becomes a real source of corporate financing, whose importance is enhanced by the fact that in some individual characteristics the insurance settlement even surpasses conventional resources (availability, resource price, etc.).
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc   File version Kalouda, F. 13. 11. 2012

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc?info
Uploaded/Created
Tue 13. 11. 2012 09:19

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Attributes
 

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.doc
File type
Word (application/msword)
Size
155 KB
Hash md5
8e9fa6123aa2007efa5ac5913486fa54
Uploaded/Created
Tue 13. 11. 2012 09:19

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
37,7 KB
Hash md5
1145e45e3e4a38a36bb4f701a426798b
Uploaded/Created
Tue 13. 11. 2012 09:20

12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1073282/12_PR_30_2012__prispevek__def.verze__12.10.24.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
469 KB
Hash md5
f7fa024b737f39aeb58353512c3c952a
Uploaded/Created
Tue 13. 11. 2012 09:20
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 30. 9. 2022 12:02