Informační systém MU
SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ. Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy (Integrated science 2 - Hosehold as a miniatur world. Teacher book). 1. vydání. Brno: Masarykova universita - Muni Press, 2012. 70 pp. ISBN 978-80-210-5794-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Name in Czech Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost svět v malém. Učitelův námětovník. Metodické a pracovní listy
Name (in English) Integrated science 2 - Hosehold as a miniatur world. Teacher book
Authors SVATOŇOVÁ, Hana, Eduard HOFMANN, Jaromír KOLEJKA, Libor LNĚNIČKA, Darina MÍSAŘOVÁ, Vladislav NAVRÁTIL, Irena PLUCKOVÁ, Aleš RUDA, Boris RYCHNOVSKÝ and Jindřiška SVOBODOVÁ.
Edition 1. vydání. Brno, 70 pp. 2012.
Publisher Masarykova universita - Muni Press
Other information
Original language Czech
Type of outcome Teaching aids, texts (including individual chapters in textbooks)
Field of Study Earth magnetism, geodesy, geography
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-5794-4
Keywords (in Czech) přírodověda, domácnost, environmentální výchova, ESF
Keywords in English Science, household, environmental education, European Social Fund
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., učo 272260. Changed: 6. 3. 2013 12:29.
Abstract
Soubor pracovních a metodických listů a dalších pomůcek pro učitele doplňujících text Integrovaná přírodověda 2 - Domácnost - svět v malém.
Abstract (in English)
Set of working and methodological papers or other aids for teachers accompanying text integrated science 2 - Household appliances - small world.
Links
CZ.1.07/1.3.10/01.0013, interní kód MUName: Syntézou poznatků přírodních věd k rozvoji klíčových kompetencí učitelů s důrazem na realizaci kurikulární reformy (Acronym: Integrovaná přírodověda)
Investor: South-Moravian Region, By Means of Synthesis of Natural Sciences Knowledge to the Development of Teachers' Key Competences with Emphasis on Realization of Curricular Reform, 1.3 Further education of employees of schools and educational institutes
Displayed: 25. 6. 2022 06:53