KALOUDA, František. POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ. In doc. Ing. Veronika PIOVARČIOVÁ, PhD., Ing. Peter MARKO, PhD. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Bratislava: Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-225-3428-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Název česky POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Název anglicky CLAIM PAID AND PARAMETERS OF THE GENERALIZED SOURCE OF FUNDING
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, od s. 1-10, 10 s. 2012.
Nakladatel Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061880
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-225-3428-4
Klíčová slova česky pojistné plnění-parametry-srovnání
Klíčová slova anglicky claim paid-parameters-comparison
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 27. 3. 2013 12:58.
Anotace
Příspěvek je věnován problematice hodnocení pojistného plnění jako zdroje financování podnikatelských aktivit. Navazuje na studie provedené v minulosti a konstatuje současný stav, kdy pojistné plnění se v odborné literatuře hlavního proudu teorie firemních financí jako zdroj financování prakticky nevyskytuje. Příspěvek analyzuje klíčové faktory, které prameny v charakteristikách zdrojů financovaní používají a hodnotí míru, v jaké jim pojistné plnění vyhovuje. Srovnává také vybrané zdroje financování s pojistným plněním i co do jejich objemu (velikost zdroje). Všechna aplikovaná kritéria podporují stanovisko, že není důvod ignorovat pojistné plnění jako zdroj financování podnikatelských aktivit.
Anotace anglicky
Paper discusses the evaluation of the claim paid as a source of financing of business activities. It builds on studies conducted in the past and notes the current situation in which claim paid is in the literature of mainstream theory of corporate finance as a source of financing practically absent. The paper analyzes the key factors in the characteristics of the sources of funding sources used and assess the extent to which the claim paid suits them. It compares the selected sources of funding to the claim paid as well as to the volume (size of source). All criteria applied supported the wiev that there is not reason to ignore the claim paid as a source of financing of business activities.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc   Verze souboru Kalouda, F. 13. 11. 2012

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc?info
Vloženo
Út 13. 11. 2012 10:24

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461
Atributy
 

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.doc
Typ souboru
Word (application/msword)
Velikost
170,5 KB
Hash md5
c4044034df96060103d3d497565778fe
Vloženo
Út 13. 11. 2012 10:24

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
27,1 KB
Hash md5
470c58daf73016bdcd57b32c88c8c418
Vloženo
Út 13. 11. 2012 10:26

12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1073290/12_Bratislava_2012_text_prispevku__Kalouda.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
280,9 KB
Hash md5
7b4ff9e751911a482cacdd5cf2f3fc0a
Vloženo
Út 13. 11. 2012 10:26
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 4. 12. 2022 13:04