Informační systém MU
KALOUDA, František. POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ. In doc. Ing. Veronika PIOVARČIOVÁ, PhD., Ing. Peter MARKO, PhD. Vývojové trendy v poisťovníctve 2012. Bratislava: Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave, 2012. s. 1-10. ISBN 978-80-225-3428-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Název česky POJISTNÉ PLNĚNÍ A PARAMETRY ZOBECNĚNÉHO ZDROJE FINANCOVÁNÍ
Název anglicky CLAIM PAID AND PARAMETERS OF THE GENERALIZED SOURCE OF FUNDING
Autoři KALOUDA, František (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Bratislava, Vývojové trendy v poisťovníctve 2012, od s. 1-10, 10 s. 2012.
Nakladatel Katedra poisťovníctva, Národohospodárka fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Slovensko
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání paměťový nosič (CD, DVD, flash disk)
Kód RIV RIV/00216224:14560/12:00061880
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-225-3428-4
Klíčová slova česky pojistné plnění-parametry-srovnání
Klíčová slova anglicky claim paid-parameters-comparison
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Změněno: 27. 3. 2013 12:58.
Anotace
Příspěvek je věnován problematice hodnocení pojistného plnění jako zdroje financování podnikatelských aktivit. Navazuje na studie provedené v minulosti a konstatuje současný stav, kdy pojistné plnění se v odborné literatuře hlavního proudu teorie firemních financí jako zdroj financování prakticky nevyskytuje. Příspěvek analyzuje klíčové faktory, které prameny v charakteristikách zdrojů financovaní používají a hodnotí míru, v jaké jim pojistné plnění vyhovuje. Srovnává také vybrané zdroje financování s pojistným plněním i co do jejich objemu (velikost zdroje). Všechna aplikovaná kritéria podporují stanovisko, že není důvod ignorovat pojistné plnění jako zdroj financování podnikatelských aktivit.
Anotace anglicky
Paper discusses the evaluation of the claim paid as a source of financing of business activities. It builds on studies conducted in the past and notes the current situation in which claim paid is in the literature of mainstream theory of corporate finance as a source of financing practically absent. The paper analyzes the key factors in the characteristics of the sources of funding sources used and assess the extent to which the claim paid suits them. It compares the selected sources of funding to the claim paid as well as to the volume (size of source). All criteria applied supported the wiev that there is not reason to ignore the claim paid as a source of financing of business activities.
Zobrazeno: 17. 8. 2022 03:31