Informační systém MU
KALOUDA, František. Řízení finančních rizik podniku v mezní situaci (Risk management of the firm in the extreme situation). In Řízení a modelování finančních rizik, sborní referátů z mezinárodní vědecké konference. Ostrava: katedra financí VŠB-TU Ostrava, 2012. p. 1-7. ISBN 978-80-248-2835-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení finančních rizik podniku v mezní situaci
Name (in English) Risk management of the firm in the extreme situation
Authors KALOUDA, František (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Ostrava, Řízení a modelování finančních rizik, sborní referátů z mezinárodní vědecké konference, p. 1-7, 7 pp. 2012.
Publisher katedra financí VŠB-TU Ostrava
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14560/12:00061889
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-2835-0
UT WoS 000317528600032
Keywords (in Czech) podnik-finanční riziko-katastrofa-pojištění-pojistné plnění
Keywords in English Firm-financial risk-catastrophe-hazard-insurance-claim paid
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. František Kalouda, CSc., MBA, učo 2461. Changed: 21. 11. 2013 15:41.
Abstract
poříspěvek je věnován řízení finančních rizik podniku v extrémní situaci, kdy nejsou k disposici ani vlastní zdroje podniku, ani stadardní zdroje externí. Taková extrémní situace vede ke katastrofickým finančním ztrátám, vyplývajícím z hazardní situace. Z možných rizik nejvýznamnější je riziko ztráty likvidity, které může vést až ke krachu podniku. Pro firmu v extrémní situaci je k disposici fakticky jediný zdroj financování - pojistné plnění.
Abstract (in English)
Paper is devoted to the risk management of the firm in extreme situation, when there are not disposable neither own financial resources or standard external resources (bank loan). The reasons for extreme situation are the catastrophic losses, resulting from either the negative consequence of the contingency or special form of the risk behavior – hazard. From all possible financial risks, the most important is the liquidity or insolvency risk – it may even cause the bankrupt of the company. For firm in the extreme situation there is in fact only one possibility to manage the liquidity risk – the insurance, more precisely the claim paid (public resources are not considered).
Displayed: 2. 10. 2022 09:39